Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Gökçe HACIOĞLU
Danışman: Doç. Dr. Ali GANGAL
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Çok Girişli Çok Çıkışlı Dikgen Frekans Bölüşümlü Çoğullama Sistemlerinde Uzay-Zaman ve Uzay-Frekans Esaslı Çeşitleme Yöntemleri
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 4/2/2011
Sayfa Sayısı: 174
Tez No: Dt827
Özet:

      

Çeşitleme; verici ve alıcı arasındaki iletim kanallarının sayısını arttırarak iletim sinyalinin alıcıya birçok kanaldan ulaşmasını sağlar. İletim sinyalinin alıcıya ulaştığı birçok kanaldan herhangi birinde ya da bir kaçında sönümleme olsa bile toplam işaret gürültü oranı, çeşitleme sayesinde kabul edilebilir bir seviyeye çıkarılabilir.

      

Önerilen yöntemlerin sistematik olarak tasarlanabilen kod matrislerine ve daha düşük sezimleme karmaşıklığına sahip olmaları tasarım açısından sağladıkları üstünlüklerdir. Öte yandan önerilen yöntemler; elde edilen benzetim sonuçlarına göre diğer yöntemlerden, daha iyi bir başarım göstermekte hatta bazı koşullarda 11dB’yi aşan kazanç sağlayabilmektedirler.

      

Anahtar Kelimeler: Verici Çeşitlemesi, Uzay-Zaman Kodlama, Uzay-Frekans Kodlama, OFDM, Sönümleme, Çoklu Yol, Taşıyıcı Yaymalı Çeşitleme