Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Irfan ŞENLİK
Danışman: Doç. Dr. Güven ÖNBİLGİN
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: KÜTLE ROTORLU ASENKRON MOTORUN DİNAMİK DAVRANIŞI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/6/1992
Sayfa Sayısı: 159
Tez No: Dt81
Özet: