Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Yasin Oğuz
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Haydar Kaya
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Aşırı Geniş Bantlı Sistemlerde Dalga Biçimi Oluşturma ve Anten Sisteminin Bozucu Etkisinin Azaltılması
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 16/7/2008
Sayfa Sayısı: 135
Tez No: Dt648
Özet:

      

kullanan sistemler, haberleşme ve radar uygulamalarında son yıllarda büyük ilgi görmekte

      

spektrumu işgal etmelerinden dolayı, AGB uygulamalarında dikkate alınması gereken en

      

olası bozucu girişimleri engellemek veya en aza indirgemek amacıyla AGB

      

tarafından belirlenmiştir. Herhangi bir AGB uygulaması için kullanılan AGB işaretlerinin

      

Bu çalışmada ilk olarak, belirlenmiş bir EIRP yayılım maskesine uygun ve spektrum

      

doğrusal işaret birleşim modeli kurulmuş ve gerekli matematiksel ifadeler çıkartılmıştır.

      

yüksek verimde yayılımı için uygun anten kullanımıdır. AGB verici ve alıcı anten

      

tepkesine sahip olması beklenir. Anten özelliklerinin tümü büyük oranda frekansa bağlı

      

süzgeçleme işlemine tabi tutulur. Anten transfer fonksiyonu olarak bilinen bu süzgeç

      

dağılımında bozulmalara neden olmaktadır.

      

dağılımındaki ideal durumdan sapmaların etkisini en aza indirmek amacıyla bir

      

çıkışında aynı kalması için giriş dalga biçimini uygun şekilde değiştirecek ön giriş

      

çözümü sunulmuştur. Önerilen modelle anten girişindeki AGB işaretin spektral dağılımı

      

Anahtar Kelimeler: Aşırı Geniş Bant, Darbe Biçimlendirme, Dalga Biçimi Oluşturma,

      Anten Transfer Fonksiyonu, Optimizasyon