Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Mahmut ÖZER
Danışman: Yrd.Doç.Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: PURKİNJE HÜCRESİNDE BULUNAN İYONİK AKIMLARIN DİNAMİĞİNİN BÖLMELİ MODELLEMEYE DAYALI OLARAK İNCELENMESİ
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 24/9/2001
Sayfa Sayısı: 220
Tez No: Dt312
Özet:

      

      

      

      

Anahtar Kelimeler: Purkinje hücresi, Bölmeli modelleme, İyonik akım, Kinetik, Aktif membran, Aktivasyon, İnaktivasyon