Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Cengiz Yılmazer
Danışman: Prof. Dr. Hasan Dinçer
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: QAM SAYISAL RADYO VERİCİSİNDE EĞRİSELLİĞİN SAYISAL ÖN-BOZMA İLE AYARLANMASI
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 1/1/1994
Sayfa Sayısı: 149
Tez No: Dt115
Özet:

      

      

      

      

Anahtar Kelimeler: Eğrisellik Azaltımı, Sayısal ön-bozma ile doğrusallaştırma, QAM Radyo