Doktora Tezi Görüntüleme

Öğrenci: Talat ÖZDEN
Danışman: Doç. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Anabilim Dalı: Elektrik-Elektronik Müh.
Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
Üniversite: Karadeniz Teknik Üniversitesi
Tez Adı: Şebeke Bağlantısız Fotovoltaik Sistemler İçin Çok Ajanlı Akıllı Güç Yönetimi
Tezin Türü: Doktora
Kabul Tarihi: 16/1/2014
Sayfa Sayısı: 229
Tez No: Dt1002
Özet:

      

önceliklerine bağlı olarak kullanıcı tercihleri ile mevcut güç kaynaklarını uyumlu hale getiren Akıllı

      

birimi için kaynak ajanı ve bu ajanlarla iletişim kurabilmek için haberleşme ajanından oluşan çok ajanlı

      

kurabilen bu ajanlardan sağlanmaktadır. Ajan verileri, geliştirilen Akıllı Güç Yönetimi Algoritmasıyla

      

beş kategoriyle oluşturulmaktadır ve her bir yük ajanı algoritmaya tanıtılırken kullanıcı bakımından

      

birimlerinin değerlerine bağlı olarak verdiği karar ile yüklerden bazılarının devreye alınmasına

      

uzun süreli kapalı olduğu en kötü senaryo oluştuğunda, en yüksek öncelikli kritik yük/yükleri daha uzun

      

SOC’un değeri % 42 ve hava uzun süre kapalıyken, klasik bir sisteme göre % 40 daha uzun süreli

      

kullanıcının takibine gerek kalmadan gerçekleştirilebilmektedir. Tasarlanan ajanlar için, hem ölçme

      

etkisi incelendi. Ölçme hataları yönünden sonuçların uygun olduğu ve elektromanyetik değerleri

      

Radyasyondan Korunma Komitesi’nin sınır değerlerinden daha düşük olduğu tespit edildi. Çalışma

      

sonuçları sunmaktadır.

      

Anahtar Kelimeler : Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Fotovoltaik, Ajan, Çoklu Ajan Sistemi, Güç