Ders Adı:Zaman Gecikmeli Sistemlerinin Gürbüz Kontrolü
Ders Kodu:ELKL 9402
Ders İçeriği (Türkçe):Zaman gecikmeli sistemlerine örnekleri, Zaman gecikmeli sistemlerinin klasik kontrolü, Oransal integral türevsel denetim, Smith öngörücü (SÖ) tabanlı denetim, Değiştirilmiş Smith öngörücü (DSÖ) tabanlı kontrol, Sonlu spektrum atama, Sonlu darbe cevabı operatörleri, Zincir saçılma yaklaşımı, Sistemlerde durum uzayı işlemleri, Cebirsel Ricatti denklemleri, İki serbestlik dereceli denetleyici parametrelerinin belirlenmesi, Ölü zamanlı toplamsal süreç uygulamaları, Birleşik Smith öngörücü (BSÖ), Tahmine dayalı kontrol yapıları, BSÖ içeren kontrol sistemleri, Kontrol kurallarında dağıtılmış gecikmenin ayrık gecikmeye uygulaması, Dağıtılmış gecikme yaklaşımı, Ters dikdörtgen kuralı için eşdeğerler, Delta operatörü tabanlı akılcı uygulamalar.
Ders İçeriği (İngilizce):Zaman gecikmeli sistemlerine örnekleri, Zaman gecikmeli sistemlerinin klasik kontrolü, Oransal integral türevsel denetim, Smith öngörücü (SÖ) tabanlı denetim, Değiştirilmiş Smith öngörücü (DSÖ) tabanlı kontrol, Sonlu spektrum atama, Sonlu darbe cevabı operatörleri, Zincir saçılma yaklaşımı, Sistemlerde durum uzayı işlemleri, Cebirsel Ricatti denklemleri, İki serbestlik dereceli denetleyici parametrelerinin belirlenmesi, Ölü zamanlı toplamsal süreç uygulamaları, Birleşik Smith öngörücü (BSÖ), Tahmine dayalı kontrol yapıları, BSÖ içeren kontrol sistemleri, Kontrol kurallarında dağıtılmış gecikmenin ayrık gecikmeye uygulaması, Dağıtılmış gecikme yaklaşımı, Ters dikdörtgen kuralı için eşdeğerler, Delta operatörü tabanlı akılcı uygulamalar.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0