Ders Adı:Nonlineer Model Öngörülü Kontrol Uygulamaları
Ders Kodu:ELKL 9401
Ders İçeriği (Türkçe):Örneklenmiş veri sistemlerinin kararlılığı, Temel doğrusal olmayan model öngörülü kontrol (DOMÖK) algoritması, Temel DOMÖK algoritmalarının çeşitleri, Dinamik programlama prensipleri, Rahat dinamik programlama yaklaşımı, Denge uç nokta kısıtı, Lyapunov fonksiyon terminal maliyeti, Suboptimality ve ters optimallik, Semiglobal ve pratik asimtotik kararlılık, Çok aşamalı DOMÖK-geri besleme yasaları, Hesaplama sürelerinin telafisi uyarlamalı optimizasyon ufku, Optimal olmayan DOMÖK, Kısıtsız DOMÖK’nın kararlılık kullanarak fizibilitesi, Yakınsama teorisi, Uyarlanabilir adım boyutu kontrolü, DOMÖK algoritmalarında yöntemlerin kullanılması, Sayısal yaklaşım hataları ve kararlılık, Kısıtlanmamış optimizasyon, Kısıtlı optimizasyon
Ders İçeriği (İngilizce):-
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0