Ders Adı:Propagasyon Ölçmelerinde İstatistiksel Analiz
Ders Kodu:ELKL 8471
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, propagasyon türleri, propagasyon ölçüm metodolojileri, deneysel ölçüm setinin belirlenmesi, istatistiksel parametrelerin tanıtılması, literatürdeki istatistiksel modeller, ölçüm verileri üzerinde uygulamalar, ölçüm verilerinin sınıflandırılması, propagasyon parametrelerinin kestirimi, propagasyon modellemede karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri, deneysel modelleme-teorik model karşılaştırılması./Introduction, propagation types, propagation measurement methodologies, determination of experimental measurement set, introduction of statistical parameters, statistical models in literature, applications on measurement data, classification of measurement data, estimation of propagation parameters, difficulties encountered in propagation modeling and solution methods, comparison of experimental modeling and theoretical model.
Ders İçeriği (İngilizce):Giriş, propagasyon türleri, propagasyon ölçüm metodolojileri, deneysel ölçüm setinin belirlenmesi, istatistiksel parametrelerin tanıtılması, literatürdeki istatistiksel modeller, ölçüm verileri üzerinde uygulamalar, ölçüm verilerinin sınıflandırılması, propagasyon parametrelerinin kestirimi, propagasyon modellemede karşılaşılan zorluklar ve çözüm yöntemleri, deneysel modelleme-teorik model karşılaştırılması./Introduction, propagation types, propagation measurement methodologies, determination of experimental measurement set, introduction of statistical parameters, statistical models in literature, applications on measurement data, classification of measurement data, estimation of propagation parameters, difficulties encountered in propagation modeling and solution methods, comparison of experimental modeling and theoretical model.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0