Ders Adı:Alçak Gerilim PLC Kanal Ölçme ve Modelleme
Ders Kodu:ELKL 8470
Ders İçeriği (Türkçe):Giriş, Alçak Gerilim şebeke yapısı, kanalın türleri ve fiziksel özellikleri, PLC kanal ölçüm metodolojileri ve ölçüm sistemleri, PLC kanal parametrelerinin deneysel olarak belirlenmesi, kanal parametrelerinin link tasarımında kullanılması, PLC kanal modelleme, zaman bölgesi modellemesi, frekans bölgesi modellemesi, literatürdeki teorik ve deneysel çalışmaların incelenmesi ve yorumlanması./Introduction, Low voltage network structure, channel types and physical properties, PLC channel measurement methodologies and measurement systems, experimental determination of PLC channel parameters, the use of channel parameters in link design, PLC channel modeling, time zone modeling, frequency domain modeling, theoretical and experimental literature examination and interpretation of studies.
Ders İçeriği (İngilizce):Giriş, Alçak Gerilim şebeke yapısı, kanalın türleri ve fiziksel özellikleri, PLC kanal ölçüm metodolojileri ve ölçüm sistemleri, PLC kanal parametrelerinin deneysel olarak belirlenmesi, kanal parametrelerinin link tasarımında kullanılması, PLC kanal modelleme, zaman bölgesi modellemesi, frekans bölgesi modellemesi, literatürdeki teorik ve deneysel çalışmaların incelenmesi ve yorumlanması./Introduction, Low voltage network structure, channel types and physical properties, PLC channel measurement methodologies and measurement systems, experimental determination of PLC channel parameters, the use of channel parameters in link design, PLC channel modeling, time zone modeling, frequency domain modeling, theoretical and experimental literature examination and interpretation of studies.
Ders Saati:
Teorik Ders : 4 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 0