Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Temel KAYIKÇIOĞLU
Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Müh.
Bilim Dalı Telekomünikasyon
Uzmanlık Alanları 1. İşaret ve Görüntü İşleme
  2. Hesapsal Nöroloji
3. İletişim Teorisi
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Texas Tech University, Lubbock, Texas, USA
Telefon 462 3772033
E-Posta tkayikci@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1-Koroner Arter Damarlarının 3-Boyutlu Yapısının Farklı Açılardan Alınmış Anjiyogramlardan Elde Edilmesi, KTÜ Araştırma Fonu, 96.112.004.11, Proje Yöneticisi, 1996 2-Beyincik korteksinde bulunan sinir hücrelerinin elektrofizyolojik davranışının analizi, , KTÜ Araştırma Fonu, 2002.112.004.01, Proje Yönetcisi, 2002
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 8210 Kalp Biyomekaniği
2. 8211 Elektrokardiyogram (EKG) İşaretlerinin Ölçülmesi ve Analizi
3. 8212 Medikal Görüntülerde Teşhis Teknikleri
4. 9210 Nöral Kodlama
5. 9211 Elektroensefalogram (EEG) İşaretlerinin Ölçülmesi
6. 9212 Medikal Görüntülemede Rekonstraksiyon Teknikleri
7. 9213 Sinir Hücrelerinde Bulanık İyonların Dinamiği
8. 9214 Sınırlamalı Optimizasyon Teknikleri
9. 9215 Purkinje Hücresindeki İyon Akım Dinamiği
10. 9216 Koroner Damarların Çoklu Anjiyogram Görüntülerinden Elde Edilmesi
11. 9217 Hücre Biyofiziği
12. 9218 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
13. 9219 Biyolojik İşaret Analizi
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5700 Sistem Tanısı ve Kestirim Yöntemleri
2. 9217 Hücre Biyofiziği
3. 9219 Biyolojik İşaret Analizi
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. KAYIKCIOGLU, T., Gangal, A. Turhal, M., ve Köse, C., “ A Surface Based Method for Detection of Coronary Vessel Boundaries in Poor Quality X-ray Images“, Pattern Recognition Letters, 23 (7) , 783-802 (2002).
  2. KAYIKCIOGLU T., Gangal A. ve Turhal, M.“ Reconstructing Coronary Arterial Segments from Three Projection Boundaries “, Pattern Recognition Letters, 22(6-7), 611-624 (2001).
  3. KAYIKCIOGLU T. , Gangal A. Ozer M., “Reconstructing Ellipsoids from Three Projection Contours”, Pattern Recognition Letters, 21 (11 ), 959-968 (2000).
  4. Gangal A., KAYIKÇIOGLU T., Dizdaroglu B., “An improved motion-compensated restoration method fo damaged color motion pictures”, Signal Processing Image Communication, 19, 353-368, 2004
  5. KAYIKCIOGLU T., Ozkaner V., “A New Description for Sodium Channel Gating Model Based on Macroscopic Ionic Currents in Dissociated Cerebellar Purkinje Neurons”, Physica A: Stasistical Mechanics and its Applications”, 343,487-498, 2004.