Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. İsmail KAYA
Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Müh.
Bilim Dalı Telekomünikasyon
Uzmanlık Alanları 1. Sayısal Haberleşme
  2. İşaret İşleme ve Adaptif Filtreleme
3. Mikroişlemciler, DSP
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke The University of Bristol, UK
Telefon 462 3772975
E-Posta ikaya@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi dsplab.ktu.edu.tr
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1-Implementation of CMF-DFE Equalizer using TI C6x Processors, Texas Instruments 1999-2001 2-Low Power Radio, KTU, 2005-2006
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7201 Sayısal Haberleşme Kanalları ve Kanal Kodlama
2. 8200 Programlanabilir Yarıiletken Yongalar
3. 8201 Turbo Kodlayıcılar
4. 8202 Ultra Wide Band Haberleşmesi
5. 8203 Ultrasonik Sensörler
6. 8204 Ses Yükselteç Tasarımı
7. 8206 Mikro Sensor Teknolojisi
8. 8207 Reed-Salomon Kodlayıcılar/Dekodlayıcılar
9. 8208 Kör Kanal Değiştirme Algoritmaları
10. 9201 Akıllı Kanal Parametre Kestirimi
11. 9202 Kör Kanal Kestirim İlkeleri
12. 9203 Turbo Kanal Denkleştiriciler
13. 9204 Sensör Network
14. 9205 İşbirlikçi Haberleşme Tekniklerinin Başarım Analizi
15. 9206 Düşük Güçlü Sayısal Radyo
16. 9207 Kör Spektrum ve Kaynak Belirleme FFT
17. 9208 Radyo Konumlandırma Sistemleri
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7201 Sayısal Haberleşme Kanalları ve Kanal Kodlama
2. 8202 Ultra Wide Band Haberleşmesi
3. 9204 Sensör Network
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Kahveci, S., Kaya, İ., “FREKANS SEÇİCİ KANALLAR İÇİN SOFT-GİRİŞ/SOFT-ÇIKIŞ (SISO) YAPILI BİR TURBO DENKLEŞTİRİCİ”, İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, 17-19 Kasım 2005, Çukurova Üniversitesi-Adana
  2. Kahveci, S., Safran, M., Çakır, O. ve Kaya, İ., “Elektrokardiyogram İşaretlerinin Kablosuz İletimi”, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Mühendisliği 11. Ulusal Kongresi ve Fuarı, 22-25 Eylül 2005, Grand Cevahir Kongre Merkezi-İstanbul, s. 86-90.
  3. Kahveci, S., Türk, K., Kaya, İ., “IEEE (ZigBee) Standardının 2.4 GHz ISM Bandında Kapasite Analizi”, (Union Radio Science International (URSI)) İkinci Ulusal Kongresi, 08-10 Eylül 2004, Bilkent Üniversitesi, s. 170-72.
  4. Türk, K., Kahveci, S., Kaya, İ., “Seçici Sönümlemeli Kanallarda Çoklu Anten Sistemi İçin RLS ve LMS esaslı Uyarlanır Denkleştiriciler”, (Union Radio Science International (URSI)) İkinci Ulusal Kongresi, 08-10 Eylül 2004, Bilkent Üniversitesi, s. 288-90.
  5. ÖZEN A., SOYSAL B., KAYA I.,