Ünvanı, Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Haydar KAYA
Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Müh.
Bilim Dalı Elektronik
Uzmanlık Alanları 1. Antenler
  2. Elektromanyetik Alanlar
3. Mikrodalga
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 462 3772991
E-Posta hkaya@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 8190 Bina İçi Yayılım Ölçmeleri
2. 8191 Anten Uygulamaları
3. 8192 Adaptif Anten Sayısal İşaret İşlemci Uygulamaları
4. 8193 Elektromagnetik Alan Ölçmeleri
5. 8194 Spektrum Analizinin Temelleri
6. 9190 Hücresel Haberleşme Sistemlerinde Trafik Analizi
7. 9191 Gezgin Anten Sistemleri
8. 9192 Gezgin İletişimde Adaptif Anten Uygulamaları
9. 9193 Elemanlar Arası Ortak Kuplajın Adaptif Dizilerin Performansına Etkisi
10. 9194 Radar Sistemleri
11. 9195 Radar Uygulamaları
12. 9196 Adaptif Antenlerde Ortak Kuplaj Azaltma Teknikleri
13. 9197 Uzay Zaman Kanal Modelleme
14. 9198 UWB Antenler
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5450 Elektromagnetik Dalga Yayılımı
2. 9194 Radar Sistemleri
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. YILDIZ, M. G., KAYA, H., GÖĞÜSDERE, Ş., 2005, "16 Ve 32 Bitlik Sabit
  2. ŞAHİN, H. İ., KAYA, H., 2004, "Akıllı Anten Kullanan Hücresel
  3. OĞUZ, Y., KAYA, H., GÖĞÜSDERE, Ş., 2002, "Dipol Anten Dizilerinin Moment
  4. Haydar KAYA, Arzu HARMAN, "Offset Fresnel Bölgeli Düzlemsel Antenlerde
  5. Haydar KAYA, Kemal ERDOĞDU, Hasan DİNÇER, "Fresnel Bölgeli Düzlemsel