Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Ayten ATASOY
Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Müh.
Bilim Dalı Devreler ve Sistemler Teorisi
Uzmanlık Alanları 1. Dizge Çözümü ve Tasarımı / Dizge Tanısı ve Kestirimi
  2. Model İndirgeme
3. Biyolojik Sinir Hücrelerinin Modellenmesi
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 462 3772977
E-Posta ayten@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Elektronik Ölçme ve Kalibrasyon Sistemlerinin Yenilenmesi ve Geliştirilmesi
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 8150 Ayrık Zamanlı ve Sürekli Zamanlı Doğrusal Dizgeler
2. 8151 Polynomials and Linear Control Sistemi
3. 8152 Biyolojik Sinir Hücrelerinin Modellenmesi
4. 8153 Sistem Modelleme
5. 9150 Nonlineer Sistem Modelleme
6. 9151 Biyolojik Sinir Hücreleri ve Modelleri
7. 9152 Durum Değişkenleri ve Doğrusal Kontrol Sistemleri
8. 9153 Nonlineer Optimizasyon
9. 9154 Neural Modelleme
10. 9155 Sistem Tanısı ve Algoritmaları
11. 9156 Sensörler, Uygulamaları ve İşaret Analizleri
12. 9157 Öznitelik Çıkarma ve Sınıflandırma Algoritmaları
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5610 Linear Sistem Teorisi
2. 9151 Biyolojik Sinir Hücreleri ve Modelleri
3. 9152 Durum Değişkenleri ve Doğrusal Kontrol Sistemleri
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Atasoy A., Tonyalı O., Çok Değişkenli Sürekli Zaman ve Doğrusal Zamanla- Değişmez Sabit Parametreli Dizgelerin İndirgenmesi, Elektrik Mühendisliği 5. Ulusal Kongresi, 1. cilt, (1993), 1-6.
  2. Atasoy A., Kayıkçıoğlu T., Çok Girişli Çok Çıkışlı Doğrusal Zamanla Değişmeyen Sürekli Sistemlerin Tanınmasında Yeni Bir Yöntem, 3. Sinyal İşleme ve Ugulamaları Kurultayı, B:İşaret İşleme, (1995), 55-60.
  3. Atasoy A., Kayıkçıoğlu T. Doğrusal Zamanla Değişmeyen Dizgelerin Durum Modeli Parametrelerinin Kestirimi, 5. Sinyal İşleme ve Ugulamaları Kurultayı, 1. cilt, (1997), 420-425.
  4. Sevim Y. Özkaner V., Kayıkçıoğlu T. ve Atasoy A., Beyincik Purkinje Hücresinin Farklı Pasif Modeller İçin Paralel Lif ve Yıldızsı Hücre Uyarımlarına Tepkisi, 11. Sinyal İşleme ve Ugulamaları Kurultayı, (2003), 593-596.
  5.