Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Anabilim Dalı Elektrik-Elektronik Müh.
Bilim Dalı Elektrik Tesisleri
Uzmanlık Alanları 1. Güç Sistemleri ve yenilenebilir enerji kaynakları
  2. Otomatik kontrol sistemleri
3. Bulanık mantık ve akıllı sistemler
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke University of New Brunswick, CANADA
Telefon 0462 377 2971
E-Posta ihaltas@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://www.altas.org
Yürüttüğü Araştırma Projeleri 1. Yenilenebilir Enerji Uygulamaları ile ilgili (KTÜ ARaştırma Fonu destekli.) 2. Akıllı koruma rölesi (KTU Araştırma Fonu Destekli) 3. Akıllı Güneş Evi (KTÜ Araştırma Fonu Destekli)
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7132 Fuzzy Logic in Energy Systems
2. 8130 Güç Sistemlerinde Bulanık Mantık Uygulamaları
3. 8131 Güç Akış Problemlerinin Bulanık Mantık Destekli Çözümleri
4. 8132 PCL 818 DAC ile PC Tabanlı Denetim
5. 8133 Güç Sistemlerinde Yük Kestirimi
6. 8134 Statik Faz Kaydırıcılar
7. 8135 İzlemeli Sistem Modellemesi ve Denetimi
8. 8136 Fotovoltaj Güneş Panellerinde Maksimum Güç İzleme Algoritmaları
9. 8137 Statik VAR Kompanzasyonu için Kontrol Yöntemleri
10. 8138 Akıllı Güç Dağıtım Şebekelerinde Uygulama Problemleri
11. 8139 Güç Sistemlerinde Aktif Güç Filtreleri ve Uygulamaları
12. 9130 Dengesiz Yükleri Besleyen Senkron Generatör Çalışmasının İncelenmesi
13. 9131 Senkron Generatör İçin Akıllı Uyartım Sistemi Tasarısı
14. 9133 Güç Sistemlerinde Güç Elektroniği Uygulamaları
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7132 Fuzzy Logic in Energy Systems
2. 9131 Senkron Generatör İçin Akıllı Uyartım Sistemi Tasarısı
3. 9133 Güç Sistemlerinde Güç Elektroniği Uygulamaları
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. İ. H. Altaş and A. M. Sharaf, A Fuzzy Logic Power Tracking Controller For A Photovoltaic Energy Conversion Scheme, Electric Power Systems Research Journal, Vol.25, No.3, pp.227-238, 1992.
  2. İ.H. Altasş and A.M. Sharaf, A Novel On-Line MPP Search Algorithm For PV Arrays, IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 11, No. 4, December 1996, pp. 748-754.
  3. İ. Eminoğlu and İ.H. Altaş, A Method To Form Fuzzy Logic Control Rules For A pmdc Motor Drive System, Electric Power Systems Research Journal, Vol. 39, Issue 2, 1996, pp 81-87.
  4. İ. Eminoğlu and İ.H. Altaş, The Effects of the Number of Rules on the Output of a Fuzzy Logic Controller Employed to a PMDC Motor, Computers and Electrical Engineering, Vol. 24, N0. 3-4, May/July 1998, pp. 245-261.
  5. İ.H. Altaş, A Fuzzy Logic Controlled Tracking System For Moving Targets, 12th IEEE International Symposium on Intelligent Control, ISIC'97, July 16-18, 1997, Istanbul, Turkey, pp.43-48.