Ders Adı:Çevre Ekonomisi ve Sürdürülebilirlik
Ders Kodu:DUML 7550
Ders İçeriği (Türkçe):Dersin içeriği spesifik çevre sorunlarının iktisat teorisi çerçevesinde tanımlanması ve bunlarla nasıl başa çıkılacağının belirlenmesi, kamusal mallar, dışsallıklar, piyasa başarısızlıkları gibi iktisadi olgular yarattıkları çevresel problemler bağlamında tanınması ve belirli politika araçlarının sorunları çözme potansiyellerinin tartışılması, bu araçların; hava kirliliği, küresel ısınma, su kirliliği, katı atıklar ve doğal kaynaklar politikası gibi çeşitli konular bağlamında incelenmesini kapsamaktadır.
Ders İçeriği (İngilizce):The course aims to identify specific environmental problems within the framework of economic theory and how to deal with them, public goods, externalities, the recognition of economic events such as market failures in the context of environmental problems they create and the discussion of the potential of specific policy tools to solve problems, including the examination of these instruments in various contexts such as air pollution, global warming, water pollution, solid wastes and natural resources policy.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3