Ders Adı:Denizcilikte İnsan Unsuru
Ders Kodu:DUML 7271
Ders İçeriği (Türkçe):Gemide insan kaynakları yönetimi, Görev ve iş yükü yönetimi ile ilgili unsurların tanınması ve uygulanması, Proje Yönetimi ve Karar Alma, Liderlik ve Yönetim Nitelikleri, Gemide ve kıyıda iletişimin etkili olarak kurulması ve sürdürülmesi, İnsan unsuru açısından kültürel farklılıkları ve beklentileri tanımlama, Denizcilik operasyonlarında ekiplerin (takımların) tanınması, Takım Liderinin Rolleri ve Sorumlulukları, Atılganlık, liderlik ve motivasyon ilkelerinin kullanımı, Hedefleri belirlemek, durumsal farkındalığı anlamak, geliştirmek ve sürdürmek, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Stratejileri, Takım Yönetiminde Risk Değerlendirmesi, Gemide eğitim, mentorluk ve sürekli mesleki gelişimin faydaları
Ders İçeriği (İngilizce):Shipboard Human Resource Management, Applying the Elements of Task and Workload Management, Project Management and Decision Making, Leadership and Management Attributes, Use of Effective Communications Onboard and Ashore, Identifying cultural aspects in terms of human element, Recognising teams in maritime operations, Roles and Responsibilities of a Team Leader, Use of Assertiveness, Leadership and Motivation Principles, Goal Setting, Understanding, Developing and Maintaining Situational Awareness, Creative Thinking and Problem Solving Strategies, Risk Assessment in Team Management, Benefits of Shipboard Training, Mentoring and Continuous Professional Development
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3