Ders Adı:Denizcilik Matematiği
Ders Kodu:DUML 7261
Ders İçeriği (Türkçe):Alış opsiyonu ve satış opsiyonu, Avrupa tipi opsiyonlar, Amerikan tipi opsiyonlar, varlık dayanak fiyatı, volatilite, risksiz faiz oranı, ugulama fiyatı, Black-Scholes opsiyon modeli, Benzerlik çözümleri, Black-Scholes opsiyon modeli için lineer regresyon yaklaşımı, opsiyon modellerinin matematiksel denklemlerindeki parametrelerin değişimi ile opsiyon primindeki değişimleri incelemek, Matlab GUI arayüzünde opsiyon modelleri oluşturmak.
Ders İçeriği (İngilizce):Call option and Put option, European type options, American type options, asset price, volatility, risk-free interest rate, exercises price, Black-Scholes option model, Similarity solutions, Linear regression approach for Black-Scholes option model, to examine the changes in the options premium by changing the parameters in the mathematical equations of the option models, Creating option models in the Matlab GUI interface.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3