Ders Adı:Çoklu Taşımacılık
Ders Kodu:DUML 7120
Ders İçeriği (Türkçe):Çoklu taşımacılığın kapsamı ve özellikleri, taşıma yönteminin seçimi, çoklu taşımacılıkta strateji planının hazırlanması, çoklu taşımacılıkta deniz taşımacılığının yeri ve önemi, Türkiye deniz yolu ve liman işletmeciliği sektörünün çoklu taşımacılık bakımından analizi, Türkiyede çoklu taşımacılık sisteminin uygulanışı.
Ders İçeriği (İngilizce):The scope and characteristics of the multimodal transport, choice of transport method, preparation of the multimodal transport strategy plan, the importance of maritime transport in multimodal transport sector, the analysis of Turkeys sea and port operations in terms of multimodal transport sector, implementation of multimodal transportation system in Turkey.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3