Ders Adı:Gemi Kiralama, Satış ve Satın Alma
Ders Kodu:DUML 7103
Ders İçeriği (Türkçe):Yüklerin denizde taşınmasıyla ilgili uluslararası ve ulusal düzenlemeler, charter sözleşmeleri, sözleşmelerin yasal dayanağı, uluslararası kullanım amacıyla geliştirilmiş farklı sözleşmeler; "Çıplak gemi kirası", "zaman kirası veya sefer kiraso", çarter partilerin maliyetlerinin türlerine göre dağılımı, kira sözleşmelerinde sorumluluk ve sorumluluğun niteliği; "mütabakata varma", "kabul etme", "önerisunma" carterparti türleri. Sözleşme kavramı, sözleşmenin kuruluşu, aksiyon, Borç Sonu, Karşılama, kısmi performans, performans konumu, performans süresi, Denizyolu ulaşım maliyetleri, Sözleşmede taraflara maliyet dağılımı, Sorumluluk, Bir sözleşme hazırlamak, Charterparty formları, Önemli charterparty maddeleri.
Ders İçeriği (İngilizce):International and national regulations on the carriage of goods at sea, contracts of charter, legal basis, varieties for international use; "bare ship wreck", "time and expedition chariots", distribution of costs between the parties, the nature of responsibility; "agreed", "adopted", "proposed" charterparty forms. Contract concept, establishment, action, End of debt, Fulfillment, partial performance, performance location, performance time, Sea-going transportation costs, Distribution of costs to parties in the contract, Responsibility, Preparing a contract, Charterparty forms, Significant charterparty clauses
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3