Ders Adı:Denizde Petrol Dökülmesi ve Temizlenmesi
Ders Kodu:DUML 7100
Ders İçeriği (Türkçe):Ham petrol ve türevlerinin özellikleri. Dünyada petrol taşımacılığı ve yöntemleri. Petrol taşımacılığı ve dökülmesi ile ilgili uluslararası konvansiyon ve kurallar. Dökülen petrolün hareket tarzı. Doğal yaşama etkileri. Petrol dağılımının belirlenmesinde kullanılan matematiksel modeller ve simülasyonların kullanılması. Petrol dökülmesine karşı uygulanacak acil durum planlarının genel olarak hazırlanması ve kullanılması. Denizde dökülen petrolün dağılımının tespit yöntemleri. Petrol temizleme donanımlarının tanıtılması ve bunların etkin kullanım yöntemleri. Denizde petrol temizleme teknikleri. Temizleme ekiplerinin hazırlanması, raporlanması ve emniyet önlemlerinin belirlenmesi.
Ders İçeriği (İngilizce):Characteristics of crude oil and product. Oil Transportation and procedure on the world. Oil spill assessment and evaluation. Effect of spilled oil on wildlife. Surveillance and tracking operations. Preparing of Modeling, simulation and forecasting drift of oil spills. Emergency procedure and scenarios. Response management and organization. Introduce clean up equipment. Use of protector, clean up equipment and recovery devices. Oil spill clean up techniques. Shoreline protection. Oil removal. Safety management and reporting.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3