Ders Adı:Deniz Emniyeti, Güvenliği ve Çevresi ile İlgili Politikalar
Ders Kodu:DUML 5029
Ders İçeriği (Türkçe):Kirliliğin Sebepleri ve Etkileri, Yönetilmesi, Düzenlemeler ve Uygulamalar, Petrol Kirliliği ve Offshore Faaliyetleri, Ölçme ve Yönetim Sistemleri,Sigorta ve Tazminat Dahil Yasal Konular, Güvenlik önlemlerini aşmak için kullanılan teknikler, Acil durum prosedürleri ve acil durum planları bilgisi, En iyi yönetim uygulamaları, ISPS Kodu, UNCLOS, Deniz ortamında güvenlik açığı ve risk değerlendirmesi, Deniz ortamı ile ilgili uluslararası ve ulusal yasal yönlerin incelenmesi SUA , SOLAS, MARPOL, ISM Kodu, Londra Sözleşmesi, BWM, AFS, Hong Kong Sözleşmesi, OPRC, CLC, FUND, HNS ve BUNKER sözleşmeleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Pollution in Context: Causes and Effects, Governance, Regulations and Enforcement, Oil Pollution and Offshore Activities, Measurement and Management Systems, Legal Issues, Including Insurance and Compensation, Techniques used to circumvent security measures, Knowledge of emergency procedures and contingency plans, Best management practices, ISPS Code, UNCLOS, Maritime environment vulnerability and risk assessment, Examination of international and national legal aspects regarding maritime environment SUA, SOLAS, MARPOL, ISM Code, London Convention, BWM, AFS, Hong Kong Convention, OPRC, CLC, FUND, HNS and BUNKER conventions.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3