Ders Adı:Denizcilik Eğitiminin Uluslararası Yasal ve İdari Çerçevesi
Ders Kodu:DUML 5027
Ders İçeriği (Türkçe):Modern idare metodolojileri ve teknikleri kullanarak, "deniz idaresini" kavramsal ve yönetim ve organizasyon yapısı açısından tanımlamak ve incelemek. Denizcilik konularında devletin rolünün geniş bir değerlendirmesini yapmak.Denizcilik eğitiminde uluslararası hukukun gelişmesini, özellikle Uluslararası Denizcilik Örgütü çerçevesinde ve deniz operasyonları için eğitim gören insan unsuru konuları değerlendirmek.
Ders İçeriği (İngilizce):Describe and analyze "maritime administration" in terms of conceptual and administrative and organizational structure, using modern administrative methodologies and techniques. To make a wide assessment of the role of the state in maritime affairs. To evaluate the development of international law in maritime education, especially the human element issues that are being trained for maritime operations within the framework of the International Maritime Organization.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3