Ders Adı:Denizcilikte Enerji Yönetimi
Ders Kodu:DUML 5023
Ders İçeriği (Türkçe):Limanların çalışma modları: kamu, özel, özerk vb. Çalışma modlarının karakteristik özellikleri, örgüt yapısı, limanların performansı ve ekonomisi; Liman ve terminal ana yapıları, teknolojiler ve işlevler; Liman ve terminallerin maliyet bileşenleri; Liman yapıları ve teknolojilerinin optimum boyutu; Limanlarda kapasite ve talep planlaması, işletme ve pazarlama planlaması; Limanlarda ve terminallerde demuraj, sevkiyat masrafları ve masraf ve navlun hesabı.
Ders İçeriği (İngilizce):Enerji Sektörüne İlişkin Genel Kavramlar, Dünyanın Güncel Enerji Görünümü, Türkiyenin Güncel Enerji Görünümü, Uluslararası Enerji Koridoru Kavramı, Uluslararası Enerji Koridorlarını Tanımlayan Değişkenler, Türkiye Üzerinden Geçen Ham Petrol Enerji Koridorları, Türkiye Üzerinden Geçen Doğal Gaz Enerji Koridorları, Enerji Lojistiği Açısından Güncel Gelişmeler ve Türkiye nin Stratejik Konumu, Petrol ve Gaz Terminalleri/Limanları Operasyonları ve Ekonomileri, Enerji Yönetimi İlkeleri, Politikaları Ve Bunların Gerekçesi, Denizcilikte Enerji Verimliliği Tanıtımı, Enerji Verimliliği Politikası Ve Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) - MARPOL Ek VI
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3