Ders Adı:Denizcilik Lojistiği ve Pazarlama
Ders Kodu:DUML 5022
Ders İçeriği (Türkçe):Lojistik ve lojistik ortam, Deniz Lojistiğinin Bileşenleri, Rekabet Analizi: Farklı Ulaşım Araçları Arasındaki İşlem Türleri ve Maliyetlerin Karşılaştırılması, Deniz taşımacılığı hizmetleri ile ilgili yeni teknolojiler ve stratejiler, Port Teknolojileri: Akıllı Limanlar, Operasyonlar ve Terminal Yönetimi: Bir konteyner terminalindeki operasyonlar Gemi ve Yarda Planlama Kapı yönetimi, Deniz lojistiği uluslararası mevzuatının incelemesi, Deniz lojistiği ulusal mevzuatının incelemesi, Incoterm ve Taşımacılık Sözleşmeleri, Pazarlama terim ve bileşenleri, Pazarlama Stratejisinin Açıklanması ve Gerekliliği, Pazarlama stratejisinin belirlenmesi, Büyük Nakliye Şirketlerinin Pazarlama Stratejilerinin Değerlendirilmesi ve Anlaşılması.
Ders İçeriği (İngilizce):Logistics and Environment, Components of Maritime Logistics, Competitive Analysis: Types of Operations and Comparison of Costs between Different Means of Transport, New Technologies and strategies about Maritime Transport Services, Port Technologies: Smart Ports, Operations and Terminal Management: Operations in a container terminal Ships and Yard Planning Gate management, Examination of international law on marine logistics, Incoterms and Transport Contracts, Marketing term and components, Explanation of Marketing Strategy and its necessity, Examination of national legislation related to maritime logistics, Determination of marketing strategy, Assessment and understanding of Marketing Strategies of Major Shipping Companies.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3