Ders Adı:Optimization Techniques in Maritime
Ders Kodu:DUML 5021
Ders İçeriği (Türkçe):Deniz ve liman işletmelerinin yapıları ve problemleri, lineer ve lineerolmayan programlama, karar ve optimizasyon teknikleri. Kuyruk teorisi uygulamları. Envanter planlama tekniği. Optimum rıhtım sayısı, ambar alanı, gemi işletme hızı ve hacmi, gemi bakımıve işletme yaş ımodelleme teknikleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Structure and main problems of maritime and port operations. Linear and nonlinear programming methods.Decision and optimization techniques. Applications of queuing theory. Inventory planning theory. Optimum berth number, warehouse spaces, ship cruising speed and capacity, ship maintenance and operation ages, modeling techniques.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3