Ders Adı:Denizde Oşinografik ve Meteorolojik Planlama
Ders Kodu:DUM 5017
Ders İçeriği (Türkçe):Sabit platform ve hareketli deniz araçlarının planlanması ve operasyonlarında ihtiyaç duyulan meteorolojik ve oşinografik veriler. Bu verilerin ölçümünde kullanılan cihazlar. Uzun süreçli ve kısa süreli rasatların oluşturulması. Durum analizi, uyarı sistemleri ve alınacak önlemler. Olumlu ve olumsuz durum senaryolarının irdelenmesi.
Ders İçeriği (İngilizce):Meteorological and Oceanographic data for planning and operating of fixed marine platforms and moving vessels. Data measuring techniques and tools. Management of Synoptic and periodical observations. Studying different weather scenarios for finding best route.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3