Ders Adı:Deniz Hukuku ve Sözleşmeleri
Ders Kodu:DUML 5002
Ders İçeriği (Türkçe):Deniz Ticaret Hukuku, dalları, kaynakları, tarihsel gelişimi, özellikleri. Deniz Ticaret Hukukuna İlişkin Uluslararası düzenlemeler. Donatanın sorumlulukları, navlun sözleşmeleri, taşıyanın hakları ve sorumlulukları, sorumluluğun sınırları. Deniz kazaları, çatma, kurtarma ve yardım, müşterek avarya. Gemi ve yük alacakları hakları. Deniz kirliliği ile ilgili düzenlemeler. Deniz sigortaları, önemli kavramlar sigorta poliçesi, sigorta sözleşmeleri, müşterek avaryada sigortanın fonksiyonu, tekne ve makine teçhizatı sigortası. Uluslararsı IMO, ILO ve WHO sözleşmeleri.
Ders İçeriği (İngilizce):Related Administrative organizations and their duties and liabilities. Safety at sea for life and property. Maritime penal criminal law, regulations regarding sea pollution international law of the sea, internal waters, territorial waters, contiguous zone, blockade, embargo. Maritime labour and social security law. Regulations regarding shipping law ship seaworthiness, port of registry. Structure, functions and status of the International Maritime Organization, All International conventions relating with the commercial maritime and maritime transportation activities. Sanction of international convention.
Ders Saati:
Teorik Ders : 3 Uygulama : 0 Laboratuar : 0
Ders Kredisi : 3