Ünvanı, Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ALTIN
Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Bilim Dalı Gemi İşlemleri
Uzmanlık Alanları 1. Yakıtlar ve yanma
  2. İçten yanmalı motorlar
3. Termodinamik
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon +90 462 377 8074
E-Posta isaltin@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi https://avesis.ktu.edu.tr/isaltin
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Stokastik reaktör model yaklaşımının biyodizel pilot yakıtlı doğal gaz motoruna uygulanması
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Altın, İ., Bilgin, A., & Sezer, İ. (2019). Theoretical investigation on combustion characteristics of ethanol-fueled dual-plug SI engine. Fuel, 257, 116068.
  2. Ünver, B., Gürgen, S., Sahin, B., & Altın, İ. (2019). Crankcase explosion for two-stroke marine diesel engine by using fault tree analysis method in fuzzy environment. Engineering Failure Analysis, 97, 288-299.
  3. Gürgen, S., Ünver, B., & Altın, İ. (2018). Prediction of cyclic variability in a diesel engine fueled with n-butanol and diesel fuel blends using artificial neural network. Renewable Energy, 117, 538-544.
  4. Gurgen, S., Altin, I., & Ozkok, M. (2018). Prediction of main particulars of a chemical tanker at preliminary ship design using artificial neural network. Ships and Offshore Structures, 13(5), 459-465.
  5. ŞAHİN, B., GÜRGEN, S., ÜNVER, B., & Altin, I. (2018). Forecasting the Baltic Dry Index by using an artificial neural network approach. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 26(3), 1673-1684.