Ünvanı, Adı ve Soyadı
Dr. Öğr. Üyesi Umut YILDIRIM
Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Bilim Dalı Seyir ve Denizde Güvenlik
Uzmanlık Alanları 1. Deniz Kazaları
  2. Gemi Yönetimi
3. Marine Engineering
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke KTÜ/Türkiye
Telefon +90 462 3778262
E-Posta uyildirimktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi http://aves.ktu.edu.tr/uyildirim/
Yürüttüğü Araştırma Projeleri ""MEKE Deniz Temizliği ve Atık Toplama Hizmetleri Limited Şirketi İçin Acil Müdahale Kapsamında Hazırlanan Karasu Limanı 2B Gemi Manevrası Simülasyonu"", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 840-E.1828, Araştırmacı, 2016 ""İTÜ KKTC için Aksa Deniz Terminali Gemi Manevrası Simülasyonu ve Aksa K-Pet Terminali Römorkör Hesabı Projesi "", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 79969227-840, Araştırmacı, 2016 "Sürmene Yeniay Balıkçı Barınağı Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 17303343-755.01/E.17031, Araştırmacı, 2016 "MARTI DENİZ TEMİZLİĞİ LİMİTED ŞİRKETİ EVYAP LİMANI 2B GEMİ MANEVRASI SİMULASYONU PROJESİ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 2015, Araştırmacı, 2015 "Gemi ve Uçak Personeli Arasında Emniyet Kültürü Algısının Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, FLY-2015-2017, Proje Ekibinde Üye, 2015 "EGE GÜBRE SANAYİ AŞ ŞİRKETİ GEMİ MANEVRASI SİMÜLASYONU VE RİSK DEĞERLENDİRME PROJESİ", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 2015, Araştırmacı, 2015 "Karadeniz MoU ya Göre Liman Devleti Kontrolü İle Türk Bayraklı Gemilerde Meydana Gelen Kazalar Arasındaki İlişkinin Tespiti", BAP Y.Lisans, HDP-10103, Proje Ekibinde Üye, 2014 ""Kısayol taşımacılığı yapan tanker gemilerinde çalışan vardiya zabitlerinin uyku hallerinin liman ve seyir vardiyasına etkilerinin simülatör ortamında, EEG (elektro-ensefalografi) ölçümleri yardımı ile belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 110E152, Proje Ekibinde Üye, 2012
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7270 COLREG Simülasyon Uygulamaları
2. 7271 Denizcilikte İnsan Unsuru
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7270 COLREG Simülasyon Uygulamaları
2. 7271 Denizcilikte İnsan Unsuru
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. Yildirim U., Uğurlu Ö., Başar E., Yüksekyıldız E. ,
  2. Yildirim U., Uğurlu Ö., Başar E.,
  3. Uğurlu Ö., Köse E., Yildirim U., Yüksekyildiz E.,
  4. Uğurlu Ö., Yildirim U., Yüksekyildiz E., Nişanci R., Köse E.,
  5. Uğurlu Ö., Yildirim U., Başar E.,