Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Fatma TELLİ KARAKOÇ
Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Bilim Dalı Deniz Ekolojisi
Uzmanlık Alanları 1. -Deniz Kirlliği
  2. -Ekotoksikolji
3. -Petrol kirlliği
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke -ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Türkiye
Telefon 3778065
E-Posta -fatma.tellikarakoc@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi -
Yürüttüğü Araştırma Projeleri -1- Acil müdahale merkezlerinin kurulması ve muhtelif denizlerimizde mevcut durumun tespiti 2006-2009 Destekleyen T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı (Proje yürütücüsü) (2009-2012) garanti süresi. 2- Su Ürünleri Yetiştiricilik İşletmelerinin Denizel Ekosisteme Olan Etkilerinin Belirlenmesi 2006-2009. Destekleyen TÜBİTAK (TARAL projesi) (Proje yürütücüsü) (2006-2010). 3- Ulusal ve bölgesel acil müdahale planlarının oluşturulması (Proje yürütücü Yrd.) 2008-2010 4- Deniz Ortamında Müsilaj/Mukus Oluşumunu Destekleyen Faktörlerin Laboratuar Koşullarında İncelenmesi (müsilaj oluşumu) (Araştırmacı) (2008-2010) 5- Ülkemiz Kıyı Geçiş Sularında Tehlikeli Maddelerin Belirlenmesi ve Ekolojik kıyı Dinamiği Projesi (Araştırmacı) (10 Ağustos 2012-10 Aralık 2014) 6- Deniz ve Kıyı Sularının Kalite Durumlarının Belirlenmesi ve Sınıflandırılması Projesi (Araştırmacı) (Aralık 2011-Aralık 2013)
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. -Telli Karakoç, F., A.S. Dönertaş, C. Aydöner, D. Ediger, T. Çokacar, B. Aykan, E. Başar, 2013. Methodology For The Selection Of The Place Of Refuges On The Turkish Coasts. Transport Bulletin
  2. -Telli Karakoç, F., Atabay, H., Tolun, L., Kuzyaka, E., 2013. Finger Print Analysis of Petroleum Hydrocarbons and their Derivatives for the Identification of Illegal Discharges: Case Study, Turkish Coasts. Environment Forinsic
  3. -B. Serden, G.F. Şengör, F. Telli Karakoç, 2010. The detection of potential carcinogenic PAH using HPLC Procedure in two different smoked Fish, Case Study: Istanbul/Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 10: 351-355.
  4. -Morkoç, E., ,L. Tarzan, ,O. Okay, H. Tufekci, , V. Tüfekçi, L.Tolun, F. Karakoç, 2007. Changes of oceanographic characteristics and the state of pollution in the İzmit Bay following the earthquake of 1999. Environ. Geol., 10p.
  5. -Telli-Karakoc, F., L. Tolun, B. Henkelmann, C. Klimm, O. Okay and K-W Schramm, 2002. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and polychlorinated biphenyls (PCB) distribution in the bay of Marmara Sea: İzmit Bay. Environmental Pollution 119, 383-397.