Ünvanı, Adı ve Soyadı
Prof. Dr. Muhammet BORAN
Anabilim Dalı Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Bilim Dalı -
Uzmanlık Alanları 1. Su Ürünleri İşleme
  2. Kimyasal Oşinografi
3. Deniz Kirliliği
Doktora Derecesini Aldığı Üniversite, Ülke Karadeniz Teknik Üniversitesi, Türkiye
Telefon 0462 7465495
E-Posta mboran@ktu.edu.tr
Kişisel Web Sitesi
Yürüttüğü Araştırma Projeleri Trabzon Limanı ve Çevresindeki Bazı Kirleticilerin Zamansal ve Alansal Dağılımı KTÜ Rek. Proje Kon No: 1999.117.1.3
Verdiği Tüm Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 7120 Çoklu Taşımacılık
Aktif Döneme Ait Verdiği Dersler Ders Kodu Ders Adı
1. 5012 Tehlikeli Yüklerin Taşımacılığı
2. 7120 Çoklu Taşımacılık
Seçilmiş Bazı Yayınları
  1. KARAÇAM, H. ve BORAN, M., 1996. Quality Changes in Frozen Whole and Gutted Anchovies during Storage at -18°C. Int. Journal of Food Science and Tech., 31, 527-531.
  2. BORAN, M. ve KARAÇAM, H., 1996. Değirmendere ve Karadere’de (Trabzon Türkiye) Kirletici Akıların Mevsimsel Değişimi, E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 13 (3-4), 395-402.
  3. BORAN, M., KARAÇAM, H., ÇELİKKALE, M.S., KÖSE, S., FEYZİOĞLU, M. ve KUTLU, S., 2000. Levels of Heavy Metals in Blue Whiting Caught From the Eastern Black Sea Coast of Turkey. Toxicological and Environmental Chemistry. 75, 67-73.
  4. BORAN, G., KARAÇAM, H., BORAN, M., 2006. Changes in the Quality of Fish Oils due to Storage Temperature and Time. Food Chemistry (Baskıda).
  5. Köse, S., BORAN M., BORAN, G., 2006. Storage Properties of Refrigerated Whiting Mince After Mincing by Three Different Methods. Food Chemistry (Baskıda).