Risk Değerlendirme

1. Planlama ve Program

a) Stratejik Plan

b) Birim Performans Raporu

 2. Risklerin Belirlenmesi ve değerlendirilmesi