Mevzuat

KANUNLAR / YÖNETMELİKLER / SENATO İLKELERİ / YÖNERGELER / UYGULAMA ESASLARI

 

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (24.07.2017 tarih ve 30133 sayılı Resmi Gazete)

 

YÖK Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Çerçeve Yönetmeliği (20.04.2016 tarih ve 29690 sayılı Resmî Gazete)

 

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri (03.11.2017 tarih ve 284 sayılı KTÜ Senato Kararı)

 

Lisansüstü Programlara Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Afet ve Salgın Durumlarında Tez Aşaması Öğrencilerinin Ek Yarıyıl Süre Kullanımı (10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete)

 

Lisansüstü Tezlerde ORC-ID Numarası Kullanma Zorunluluğu (13.05.2020 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı)

 

Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları’nda Değişiklik (31.01.2020 Tarih ve 305 Sayılı KTÜ Senatosu Kararı)

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar (23.12.2019 tarih ve 259 Sayılı Enstitü Kurulu Kararı)

 

Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Doktora Tezi Teslimi İçin Yayın Koşulu Uygulanması Esasları (23.12.2019 tarih ve 259 Sayılı Enstitü Kurulu Kararı)

 

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – Özel Öğrenci Kabulü Hakkında Değişiklik (22 Kasım 2019 tarih ve 30956 sayılı Resmi Gazete)

 

Fen Bilimleri Enstitüsü - Lisansüstü Programlarına Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar ve Bilimsel Hazırlık Dersleri (KTÜ Senatosu Kararı)

 

Fen Bilimleri Enstitüsü - Seminer Dersi Uygulama Esasları - FBE Seminer Çalışması Yazım Kılavuzu (16.09.2019 tarih ve 258 Sayılı Enstitü Kurulu Kararı)

 

Lisansüstü Sınavların Elektronik Ortamda Yürütülmesine Yönelik Uygulama Esasları (26.04.2019 tarih ve 297 Sayılı KTÜ Senatosu Kararı)

 

Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge (18.06.2018 tarihli YÖK Yazısı)

 

Lisansüstü Tez Çalışması Orijinallik Raporu Uygulama Esasları (03.11.2017 tarih ve 284 sayılı KTÜ Senato Kararı)

 

KTÜ, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Kapsamında Atanıp, 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesine Dönüştürülen Araştırma Görevlilerinin Yeniden, Aynı Kanunun 33. Maddesinin (A) Fıkrası Hükümlerine Göre Atanmaları ile İlgili Usul ve Esaslar 

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 

FBE Lisansüstü Tez Yazım Klavuzu (28.11.1997 tarih ve 132 sayılı FBE Enstitü Kurulu Kararı)

 

KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Uygulama Yönergesi

 

6111 Sayılı Af Kanunu

 

KTÜ Lisansüstü Programlara Başvuru ve Giriş Koşulları Senato Esasları (23.05.2014 tarih ve 258/2 sayılı KTÜ Senato Kararı)

 

KTÜ Ödül Yönergesi

 

Yabancı Diller Yüksekokulu Sertifikaya Yönelik Eğitim Programları Yönergesi (14.04.2017 tarih ve 279 sayılı KTÜ Senato Kararı)