Lisansüstü Programlara Başvuru Sistemi

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR İÇİN BAŞVURU VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ

(APPLICATION AND PLACEMENT SYSTEM FOR GRADUATE PROGRAMS)

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ BAŞVURU İLANI

 

ANNOUNCEMENT FOR THE ADMISSION TO GRADUATE PROGRAMS

 

l 2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru İlanı

 l Application for Admission to Graduate Programs (2022-2023 autumn Semester)

 

l 2022-2023 Güz Yarıyılı Lisansüstü Programlara Başvuru Kontenjanları

 l Application Quotas for Graduate Programs (2022-2023 autumn Semester)

 

l Lisansüstü Programlar İçin Asgari Başvuru Koşulları (ALES vs.)

 l Minimum Application Requirements for Graduate Programs (ALES etc.)

 

PROGRAM TERCİH ALANLARI

 

PROGRAM PREFERENCES AREAS

 

l Lisansüstü Programlara Başvuruya Esas Teşkil Eden Programlar

 (Alan İçi/Alan Dışı Programlar Listesi)

 l List of In-field / Out-of-field for Graduate Programs

 

l Doktora Referans Mektubu

 (Doktora programlarına başvuran adaylar tarafından Jüriye verilecektir)

 l Reference Letter for Ph.D. Programs

(Reference letter will be given to the Jury by candidates applying to Ph.D. programs)

 

l Lisansüstü Başvuru Mülakatı Değerlendirme Formu

(Doktora programlarına başvuran adaylar tarafından Jüriye verilecektir)

 l Evaluation Form for The Graduate Application Interview

(This form will be given to the Jury by candidates applying to Ph.D. programs)

 

ONLINE BAŞVURU İŞLEMLERİ

 

ONLINE APPLICATION PROCESS

 

l 1. Aşama Ön Kayıt Başvuru Girişi *   (...Örnek İçin Tıklayınız...) 

 

 **  Foreign students will submit their application documents to the Institute by hand.

 

l 2. Aşama Bilgi ve Tercih Girişi *       (...Örnek İçin Tıklayınız...) 

 

 

     YERLEŞTİRME SONUÇLARI (TÜRK ADAYLAR İÇİN)

 

    PLACEMENT RESULTS (FOR FOREIGN CANDIDATES)

 

l Türk Adaylar İçin Lisansüstü Programlara Yerleştirme Sonuç Belgesi 

(T.C. Kimlik No ve Şifre ile görüntülenebilir...)

 l Yerleştirme Sonucu Toplu Asıl ve Yedek Listesi 

   l Placement Results for Foreign Candidates  

  (Yabancı Uyruklu Adaylar İçin Yerleştirme Sonuçları)

 

 

l İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yerleştirme Sonuçları (Asıl listeden kesin kayıt hakkı kazananlar) (T.C. Kimlik No ve Şifre ile görüntülenebilir...) 

ISG Toplu Asıl/Yedek Listesi 

 l Reserve List for Placement of Foreign Candidates

 

ONLINE KAYIT İŞLEMİ VE KAYIT BELGELERİ

 

ONLINE REGISTRATION AND REQUIRED DOCUMENTS

 

l Lisansüstü Programlara Yerleştirilen Adaylardan İstenen Belgeler

 

 l Documents Required from Candidates Placed in the Graduate Programs

l İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Kayıt İçin Gerekli Belgeler

 

 l Documents Required for Occupational Health and Safety Non-Thesis Master's Program Registration

l Yabancı Dil (İngilizce) Muafiyeti Dilekçesi

 

 l Foreign Language (English) Exemption Form

 

 

 

 l Turkish Language Exemption Form (for Foreign Candidates)

 

EŞDEĞERLİK DÖNÜŞÜM TABLOLARI

 

EQUIVALENCE CONVERSION TABLES

 

l ÖSYM Yabancı Dil Eşdeğerlik ve Dönüşüm Tablosu

 

 l ÖSYM Foreign Language Equivalence and Conversion Table

 

l YÖK Mezuniyet Puanı Dönüşüm Tablosu (4.00/100 lük sistem)

 

 l YÖK Graduation Grade Conversion Table (4.00/100 system)

 

l ALES, GRE ve GMAT Sınav Puanları İçin Dönüşüm Tablosu

 

 l Conversion Chart for ALES, GRE and GMAT Exams

 

MÜLAKAT SONUÇLARI GİRİŞ  SİSTEMİ (SINAV KOMİSYONU İÇİN)

 

l Sınav Komisyonu Mülakat Sonuçları Giriş Sistemi  (Lisansüstü Mülakatlar,  01/02/2022 tarihinde saat: 09.00' da başlayacak şekilde gerçekleştirilecektir)

 

 

 

   13.01.2022 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı 

web counter