Kontrol Ortamı

1. Etik Değer ve Dürüstlük

  • Etik Değerler

2. Misyon-Vizyon, Teşkilat Şeması ve İş Akışı

3. Personel Bilgi ve Performans

  • Eğitim ve Kurslar

4. Yetki Devri