* Formları bilgisayarınıza kaydettikden sonra Adobe Acrobat (Reader) programında açarak içeriğini (kopyala yapıştır yapmadan) doldurunuz...

 

Web sayfasında açarak doldurmayınız !   

  

TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

 

Yüksek Lisans Tez Öneri Formu

Form Y1

 

Yüksek Lisans Tez Konusu / Başlığı Değişiklik Talep Formu

Form Y1-D

  

 

Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu

Form Y2

 

Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Tutanağı + Jüri Üyesi Kişisel Raporu

Form Y3

Yüksek Lisans Tezi Birinci İç Kapak

Form Y4

Yüksek Lisans Tezi Birinci İç Kapak (İngilizce Tez İçin)

Form Y4

 

Yüksek Lisans Tezi İkinci İç Kapak 

Form Y5

 

Yüksek Lisans Tezi İkinci İç Kapaı (İngilizce Tez İçin)

Form Y5

 

Yüksek Lisans Tezi Dış Kapak

Form Y6

 

Yüksek Lisans Tezi Dış Kapak (İngilizce Tez İçin)

Form Y6

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

-

 

 

 

 

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DİPLOMASI FORMLARI

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması İçin Başvuru Formu

Form T1

 

Tezsiz Dönem Projesi Raporu Kapak Formu

Form T2

 

Tezsiz Dönem Projesi Raporu Teslim Formu

Form T3

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması İçin Yeterlik Sınavı Jüri Önerisi Formu

Form T4

 

Tezsiz Yük. Lisans Diploması İçin Yeterlik Sınavı Değerlendirme Tutanağı

Form T5

 

Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Başvurusu İçin Usul ve Esaslar

-

 

 

Tezsiz Yük. Lisans Diploması İçin Dönem Projesi Raporu Hazırlama Kılavuzu

-

 

 

 

 

 

 

DOKTORA FORMLARI

 

Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Belirleme ve Görevlendirme Formu

Form D1

 

Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Formu

Form D2

 

Tez İzleme Komitesi (TİK) Öneri Formu

Form D3

 

Doktora Tez Öneri Sözlü Savunma Formu

Form D4

 

Doktora Tez Öneri Formu

Form D5

Doktora Tez Konusu / Başlığı Değişiklik Talep Formu

Form D5-D

 

 

Doktora Tez Çalışması Değerlendirme (TİK) Ara Rapor Formu

Form D6

 

 

Doktora Tez Jürisi Öneri Formu

Form D7

 

Doktora Tez Savunma Sınavı Tutanağı + Jüri Üyesi Kişisel Raporu

Form D8

Doktora Tezi Birinci İç Kapak

Form D9

Doktora Tezi Birinci İç Kapak (İngilizce Tez İçin)

Form D9

 

 

Doktora Tezi İkinci İç Kapak 

Form D10

 

Doktora Tezi İkinci İç Kapak (İngilizce Tez İçin)

Form D10

 

Doktora Tezi Dış Kapak

Form D11

 

Doktora Tezi Dış Kapak (İngilizce Tez İçin)

Form D11

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yazım Kılavuzu

-

 

 

 

 

 

100/2000 YÖK DOKTORA BURSU FORMLARI

 

100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu

Form D12

 

 

 

 

 

ORTAK TEZ FORMLARI (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

 

Danışman Öneri Formu

Form O1

 

Jüri Görevlendirme Formu

Form O2

 

Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu

Form O3

 

Tez Etik Beyannamesi

Form O4

Tez Teslim Formu (BYS Üzerinden Elektronik Ortamda Tez Teslimi İçin)

Form O6-E

 

 

Tez Teslim Formu (Karton Ciltli)

Form O6

 

Tez Teslim Formu (Bez Ciltli)

Form O7

 

Türkçe Tez Özeti

Form O8

 

İngilizce Tez Özeti

Form O9

 

Mezun Öğrenci Bilgi Formu

Form O10

 

 

 

 

 

SEMİNER ÇALIŞMASI FORMLARI (YÜKSEK LİSANS / DOKTORA)

 

Seminer Çalışması Kapak Formu

Form S1

 

Seminer Çalışması Teslim Formu

Form S2

 

Seminer Çalışması Yazım Kılavuzu

-

 

 

 

 

 

GENEL FORMLAR

 

Yurt İçi Görev Formu (Yolluksuz ve Gündeliksiz)

Form G1

 

Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlik Görev Formu

Form G2

 

Yurt Dışı Görevlendirme Bilgi Formu

Form G3

 

Göreve Başlama Formu

Form G4

 

ERASMUS Not Dönüşüm Formu

Form G5

 

Özel Öğrenci Başvuru Formu

Form G6

 

Ders Saydırma Formu (Özel Öğrenci)

Form G7

 

Ders Saydırma Formu (Başarısız Ders İçin)

Form G8

 

İngilizce Yabancı Dil Muafiyet Dilekçesi

Form G10

 

Yatay Geçiş Dilekçesi

Form G11

 

Lisansüstü Başvuru Formu (Yabancı Uyruklular İçin)

Form G12

 

Ortak Program Ders Sınav Çizelgesi

Form G13

 

Yurt İçi Görev Formu (Yolluksuz-Gündeliksiz - 1 Haftadan Fazla)

 Form G1-U

 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SINAV FORMLARI

 

Arş. Gör. Alımı Ön Değerlendirme Formu

Form A1

 

Arş. Gör. Alımı Değerlendirme Formu

Form A2

 

Arş. Gör. Alımı Giriş Sınav Tutanağı (Yazılı)

Form A3

 

Arş. Gör. Alımı Giriş Sınav Tutanağı (Sözlü)

Form A3

 

Arş. Gör. Alımı İlan Şartlarına Uymayanlar İçin İade Tutanağı

Form A4

 

 

 

 

 

ANABİLİM DALI FORMLARI

 

Lisansüstü Öğrenci Kontenjan Bildirim Formu

Form F1

 

Ders Açma Bilgi Formu (Bilgi Paketi Formu) Türkçe

Form F2

 

Ders Açma Bilgi Formu (Bilgi Paketi Formu) İngilizce

Form F2

 

Ders Telafi Formu (Öğretim Üyeleri İçin)

Form F3

 

Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi Öneri Formu

Form F4

 

Üniversite Lisansüstü Bilgi Giriş Formu

Form F5

 

Toplantı Katılım Destek Beyan Formu

Form F6

 

Lisansüstü Giriş Mülakatı Değerlendirme Formu

Form F7

 

Kayıt Dondurma Talep Formu – Ders Aşamasındaki Öğrenciler İçin

Form F8

 

Kayıt Dondurma Talep Formu – Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin

Form F9

Ek Süre Talep Formu (Tez Aşamasındaki Öğrenciler İçin)

Form F10