კორპორაცია

ჩვენი კორპორატიული ხარისხის პოლიტიკა

ჩვენი ხარისხის პოლიტიკაა ჩვენი ჯანმრთელობის სერვისების შესრულება, რომელიც ორიენტირებულია პაციენტის კმაყოფილებაზე, ჩვენს სამედიცინო პერსონალთან ერთად ჩვენ ხელს ვუწყობთ პაციენტის ჯანმრთელობას, ვუზრუნველყოთ პაციენტის კმაყოფილება ამ კონტექსტში.

ჩვენი მისიაა (ამოცანაა)

მსოფლიოში ტექნოლოგიური ინოვაციების შესაბამისად, ვიყოთ საავადმყოფო, რომელიც წარმოადგენს მისაბაძ მაგალითს და ანიჭებს უპირატესობას ყველა სამედიცინო განხრით, რაც მიუთითებს ჩვენს მიერ შემოთავაზებულ უმაღლეს ხარისხს მომსახურების სფეროში.

ჩვენი ხედვა

ვიყოთ ყველაზე პოპულარული და დამაჯერებლად სასურველი ჯანმრთელობის ბაზა საუნივერსიტეტო საავადმყოფოებს შორის, რომლებიც სთავაზობენ საერთაშორისო სამედიცინო მომსახურებას თურქეთში.