Web Erişilebilirlik Eğitimi

        Günümüzde özellikle pandemi sürecinde bilgiye erişim büyük önem kazanmıştır. Dijital alanda internet siteleri, uygulamalar, videolar, haberler, afişler aracılığıyla sunulan bilgiyi engellilerinde edinmesi ve söz konusu bu bilginin farklı özelliklere sahip kullanıcılar tarafından anlaşılabilir formatta  yani erişilebilir olması gerekmektedir. Bu kapsamda engellilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmeleri için web sayfalarının erişilebilirlik standartlarına uygunluğu sağlanmalıdır. 

      Bu kapsamda OTDÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yeliz YEŞİLADA tarafından 24 Haziran 2021 Perşembe günü 10.00- 12.30 saatleri arasında YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞIMIZ ile tüm üniversiteler ve diğer yüksek öğretim kurumlarının web içerik yönetim sistemi görevlileri, web tasarımcıları, web geliştiricileri, yazılımcıları ve birim sorumlusu/şube müdürlerinin katıldığı çevrimiçi bir eğitim gerçekleştirilmiştir.