Staj İşlemleri

STAJ İŞLEMLERi

 

GEÇİCİ DUYURU

MEZUN DURUMDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ UYGULAMASI

Pandemi sürecinde mezun duruma gelen öğrenciler için yeterli görülen 30 günlük staj uygulaması 2020-2021 Bahar yarıyılı sonundaki mezuniyet sınavlarının bitimiyle sona erecektir.

2020-2021 Bahar yarıyılı final, bütünleme veya mezuniyet sınavları sonucunda bütün derslerini geçmiş olan öğrenciler kalan 30 günlük stajları için dilekçe vererek muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bu konuda dilekçe veren öğrencilerin, staj hariç diğer bütün dersleri geçtiklerini gösteren güncel transkriplerini dilekçelerine eklemeleri zorunludur.

 

Uzaktan eğitim sürecinde staj uygulamaları

Staj işlemleri

 

 

 

UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE STAJ UYGULAMALARI

PANDEMİ devam ettikçe öğrencilerimizin staj yapabilmeleri için öncelikle STAJ BİLGİ FORMU nu doldurup göndermeleri gerekmektedir.  Bölüm web sayfasında EE ONLINE --> ONLINE-LİSANS sekmesinde yer alan Lisans çevrimiçi işlemlere bakınız.

Stajlarını tamamlayanlar, imzalı ve onaylı staj dosyalarını taratıp PDF formatında Staj Dosyası Yükleme Arayüzü üzerinden Bölüm Başkanlığına gönderebilirler. Bunun için de Bölüm web sayfasında EE ONLINE --> ONLINE-LİSANS sekmesinde yer alan Lisans çevrimiçi işlemlere bakınız.

Pandemi devam ederken mezun duruma gelen ancak sadece 1. stajını yapmış olan öğrencilerimiz dilekçe vererek stajlarının kalan kısmından muafiyet isteyebilirler. Bu uygulama sadece diğer bütün derslerini veren ve stajının bir kısmını (en az 30 gün) yapmış  olan öğrenciler içindir. Hiç staj yapmamış olanlar tüm derslerini verse de bu uygulamaya tabi değildir. Bu konuda aşağıda Önemli Duyurular başlığı altında verilen Uzaktan Eğitim Sürecinde Staj uygulama Yönergesine bakınız.

Staj işyeri temsilcileri tarafından Bölüm Başkanlığımıza iletilecek olan belgeyi de Staj işyeri temsilcisi aynı arayüz üzerinden veya e-posta ile bölüm başkanlığına iletmelidir. Bu bilgiyi Staj İşyeri Temsilcisine iletmek staj yapan öğrencimizin görevidir.

Öğrenci mezuniyetini geciktirmemek için staj mülakatları gerekirse uzaktan toplantı ile yapılacaktır. Staj dosyası ve gerekli diğer evraklar bölüm başkanlığına ulaştıktan sonra incelenecek ve uygun bulunursa öğrenci için bir mülakat programı yapılacaktır. Staj mülakatları UZEM üzerinden uzaktan eğitim ders programı dâhilinde veya Bölüm Başkanlığının desteği ile ZOOM Uzaktan Toplantı Yazılımı üzerinden Staj Komisyonu tarafından yapılacaktır. Staj mülakat programı mülakatı yapacak olan öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve ilgili öğrenciye bildirilecektir.

 

 STAJ İŞLEM  ADIMLARI

(1).    Staj yapacağınız iş yerini bulunuz

(2).    Staj Bilgi Formunu Doldurup Gönderiniz
          Bölüm Sayfasında EE ONLINE → ONLINE-LİSANS sekmesinde yer alan Lisans çevrimiçi işlemlere bakınız.

(3).    Staj Bilgi formunda yer alan Coronavirüs riskinin tüm sorumluluğunu üstlendiğinize dair soruya ‘’evet’’ dediyseniz aşağıdaki işlemlere devam ediniz.

(4).    Staj başvuru belgelerini bölüm başkanlığına teslim ediniz.
         Başvuru belgeleri aşağıda sıralanmıştır.
         Bu belgeler elden teslim edilebileceği gibi çevrimiçi arayüzden de yüklenebilir.
         Çevrimiçi işlemler: EE ONLINE → ONLINE-LİSANS
         Veya Dosya yüklemek için doğrudan burayı tıklayınız.
 

(5).    “Staj Sigorta Girişinin” yapıldığına ilişkin belge
          Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığından (Mediko Sosyalden) alınız. 

(6).    Staj sırasında günlük olarak doldurulacak staj defteri
         Staj defteri (Word Hali) + Staj Sicil Fişleri aşağıda Diğer Yardımcı Belegeler başlığı altında yer almaktadır.

(7).    Staj Anketleri       
          Bölüm web sayfasında (aşağıda) yer almaktadırlar.  Anketleri indiriniz.
          Birisini stajyer öğrenci, diğerini staj işyeri temsilcisi dolduracaktır. 
          Anketleri eksik olanlar Staj Defterini teslim edemezler!!!

(8).    Stajınızı yapınız.

(9).    Staj defterinizi tamamlayıp imzalatınız.

(10).  Staj defterinizi, anketinizi ve varsa diğer staj sonuç belgelerinizi teslim ediniz.
         Bu belgeler elden teslim edilebileceği gibi çevrimiçi arayüzden de yüklenebilir.
         Çevrimiçi işlemler: EE ONLINE → ONLINE-LİSANS
         Veya Dosya yüklemek için doğrudan burayı tıklayınız.

 

 

 

 

 

Staj İşlemleri

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi, KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım bütün bölümler için öngörülen genel maddeleri, ikinci kısım ise bölümlere ilişkin özel hususları içermektedir. Staj Yönergesinin tamamı için tıklayınız.

Staj yapacak öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı üniversitemiz tarafından sigortalanacaktır. Sigortanın yapılabilmesi için, "Staj Formu"nun doldurularak, Staj Komisyonu Başkanlığına ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına staja başlama tarihinden en az 30 gün önce teslim edilecektir. 

Öğrencilerimiz stajlarını tamamladıktan sonra staj defterleriyle birlikte aldığı iki belgeyi (Öğrenci Staj Sicil Fişi, İşyeri Sorumlu Amirinin imzasının bulunduğu belge) ve İşyeri Temsilcisinin Stajer Öğrenciyi Değerlendirme Anketini, stajerden sorumlu mühendis doldurarak kapalı bir zarf içerisine koymalı ve mühürlemelidir. Stajer öğrenci bu zarfı kesinlikle açmamalı ve staj defteri ile birlikte bölümdeki ilgili hocasına teslim etmelidir. Stajer öğreninin işyerini değerlendirme anketi de ayrıca öğrenci tarafından doldurulmalı ve staj defteri ile birlikte bölümdeki ilgili hocasına teslim etmelidir, bu belgenin zarf içerisine koyulmasına gerek yoktur.

 

 

Önemli Duyurular

 

 

Staj Başvuru Belgeleri

 

 

Diğer Yardımcı Belgeler

 

 

Staj Anketleri