STAJ İŞLEMLERi

STAJ İŞLEMLERi

%30 İngilizce, İkinci Öğretim ve %100 Türkçe Programlarımız içindir.

Click this line  to go to Internship Procedures For 100% English Program

 

  • Staj Komisyonu Başkanı: Prof. Dr. Salim KAHVECİ
  • Staj Komisyonu Başkanı Yardımcısı: Araş. Gör. Muhammed Furkan KIRIKCI
  •  
  Staj Bilgi Formu (Çevrimiçi)
  Normal staj işlemleri için dosya gönderme arayüzü
  Staj Defteri (Sonuç Raporu) gönderme arayüzü

 

 

 

 

 

 

 

   

   STAJ UYGULAMALARI

PANDEMİ devam ettikçe öğrencilerimizin staj yapabilmeleri için öncelikle STAJ BİLGİ FORMU nu doldurup göndermeleri gerekmektedir.  Bölüm web sayfasında EE ONLINE --> ONLINE-LİSANS sekmesinde yer alan Lisans çevrimiçi işlemlere bakınız. Bu forma aşağıda da link verilmiştir.

Stajlarını tamamlayanlar, imzalı ve onaylı staj dosyalarını taratıp PDF formatında Staj Dosyası Yükleme Arayüzü üzerinden Bölüm Başkanlığına gönderebilirler. Bunun için de Bölüm web sayfasında EE ONLINE --> ONLINE-LİSANS sekmesinde yer alan Lisans çevrimiçi işlemlere bakınız. Bu forma için de aşağıda link verilmiştir.

Staj işyeri temsilcileri tarafından Bölüm Başkanlığımıza iletilecek olan belgeyi de Staj işyeri temsilcisi aynı arayüz üzerinden veya e-posta ile bölüm başkanlığına iletmelidir. Bu bilgiyi Staj İşyeri Temsilcisine iletmek staj yapan öğrencimizin görevidir.

Staj mülakatları yüz yüze yapılacaktır. Staj dosyası ve gerekli diğer evraklar bölüm başkanlığına ulaştıktan sonra incelenecek ve uygun bulunursa öğrenci için bir mülakat programı yapılacaktır. Staj mülakatları Staj Komisyonu tarafından yapılacaktır. Staj mülakat programı mülakatı yapacak olan öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve ilgili öğrenciye bildirilecektir.

 

 

 

 

 

 

      STAJ İŞLEM  ADIMLARI

(1).    Staj yapacağınız iş yerini bulunuz

(2).    Staj Bilgi Formunu Doldurup Gönderiniz
          Bölüm Sayfasında EE ONLINE → ONLINE-LİSANS sekmesinde yer alan Lisans çevrimiçi işlemlerine bakınız.
Aşağıda da link vardır.

(3).    Staj Bilgi formunda yer alan Coronavirüs riskinin tüm sorumluluğunu üstlendiğinize dair soruya ‘’evet’’ dediyseniz aşağıdaki işlemlere devam ediniz.

(4).    Staj başvuru belgelerini bölüm başkanlığına teslim ediniz.
         Başvuru belgeleri aşağıda sıralanmıştır.
         Bu belgeler elden teslim edilebileceği gibi çevrimiçi arayüzden de yüklenebilir.
         Staj süresinde dosya göndermek için doğrudan burayı tıklayınız.
 

(5).    “Staj Sigorta Girişinin” yapıldığına ilişkin belgeyi
          Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığından (Mediko Sosyalden) alınız. 

(6).    Staj sırasında günlük olarak doldurulacak staj defteri (Staj Sonuç Raporu)
         Staj defteri (Word Hali) + Staj Sicil Fişleri aşağıda Diğer Yardımcı Belegeler başlığı altında yer almaktadır.

(7).    Staj Anketleri       
          Bölüm web sayfasında (aşağıda) yer almaktadırlar.  Anketleri indiriniz.
          Birisini stajyer öğrenci, diğerini staj işyeri temsilcisi dolduracaktır. 
          Anketleri eksik olanlar Staj Defterini teslim edemezler!!!

(8).    Stajınızı yapınız.

(9).    Staj defterinizi tamamlayıp imzalatınız.

(10).  Staj defterinizi, anketinizi ve varsa diğer staj sonuç belgelerinizi teslim ediniz.
         Bu belgeler elden teslim edilebileceği gibi çevrimiçi arayüzden de yüklenebilir.
         Tüm dosyalarınızı bilgisayarda bir .ZIP veya .RAR dosyasında birleştirip 

  Staj Defteri (Sonuç Raporu) gönderme arayüzü üzerinden gönderiniz.
  

 

 

 

         

 

Staj Süreci

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi, KTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencileri için staj esaslarının düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır. Yönerge iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısım bütün bölümler için öngörülen genel maddeleri, ikinci kısım ise bölümlere ilişkin özel hususları içermektedir. Staj Yönergesinin tamamı için tıklayınız.

Staj yapacak öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı üniversitemiz tarafından sigortalanacaktır. Sigortanın yapılabilmesi için, "Staj Formu"nun doldurularak, Staj Komisyonu Başkanlığına ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına staja başlama tarihinden en az 30 gün önce teslim edilmelidir. 

Öğrencilerimiz stajlarını tamamladıktan sonra staj defterleriyle birlikte aldığı iki belgeyi (İşyeri Sorumlu Amirinin imzasının bulunduğu Öğrenci Staj Sicil Fişi) ve İşyeri Temsilcisinin Stajer Öğrenciyi Değerlendirme Anketini Bölüm Başkanlığına teslim etmelidir. Öğrenci Staj Sicil Fişi ve İşyeri Temsilcisinin Stajer Öğrenciyi Değerlendirme Anketini stajerden sorumlu mühendis doldurarak kapalı bir zarf içerisine koymalı ve mühürlemelidir. Stajer öğrenci bu zarfı kesinlikle açmamalı ve staj defteri ile birlikte bölümde ilgili staj sorumlusuna teslim etmelidir. Stajer öğreninin işyerini değerlendirme anketi de ayrıca öğrenci tarafından doldurulmalı ve staj defteri ile birlikte teslim etmelidir, bu belgenin zarf içerisine koyulmasına gerek yoktur.

 

 

 

         

Duyurular

Duyuru (18.09.2021)

2021 yaz dönemine ait Staj dosyaları eksiksiz olarak(Anketleri eksik olanların dosyaları alınmayacaktır!) en geç 08 Ekim 2021 Cuma günü saat: 17.00’ye kadar çevrimiçi veya elden teslim edilecektir. Bu tarihten sonra hiçbir şekilde staj dosyası kabul edilmeyecektir (Mezuniyet için sadece stajını bekleyenler hariç).

Staj yapan öğrencilerine duyurulur. 20 Eylül 2021.

Staj Dosyalarınızı  (Sonuç Raporunu) çevrimiçi Staj Dosyası Yükleme Arayüzü üzerinden yükleyiniz veya  Arş. Gör. Furkan Muhammed KIRIKCI’ya iletilmek üzere bölüm sekreterliğine elden teslim ediniz.

ÇEVRİMİÇİ STAJ DOSYASI GÖNDERME ARAYÜZÜ

 
 
 

 

 

 

 

         

   Staj Başvuru Belgeleri

 

 

         

    Diğer Yardımcı Belgeler ve Dosya Yükleme Bağlantıları

 

 

 

 

         

Staj Anketleri

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UYGULAMADAN KALDIRILAN DUYURU VE İŞLEMLER

 

GEÇİCİ DUYURU (ARTIK GEÇERSİZDİR)

MEZUN DURUMDAKİ ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ UYGULAMASI

Pandemi sürecinde mezun duruma gelen öğrenciler için yeterli görülen 30 günlük staj uygulaması 2020-2021 Bahar yarıyılı sonundaki mezuniyet sınavlarının bitimiyle sona erecektir.

2020-2021 Bahar yarıyılı final, bütünleme veya mezuniyet sınavları sonucunda bütün derslerini geçmiş olan öğrenciler kalan 30 günlük stajları için dilekçe vererek muafiyet isteğinde bulunabilirler. Bu konuda dilekçe veren öğrencilerin, staj hariç diğer bütün dersleri geçtiklerini gösteren güncel transkriplerini dilekçelerine eklemeleri zorunludur.

 

AŞAĞIDAKİ UYGULAMA SONLANDIRILMIŞTIR

Pandemi devam ederken mezun duruma gelen ancak sadece 1. stajını yapmış olan öğrencilerimiz dilekçe vererek stajlarının kalan kısmından muafiyet isteyebilirler. Bu uygulama sadece diğer bütün derslerini veren ve stajının bir kısmını (en az 30 gün) yapmış  olan öğrenciler içindir. Hiç staj yapmamış olanlar tüm derslerini verse de bu uygulamaya tabi değildir. Bu konuda aşağıda Önemli Duyurular başlığı altında verilen Uzaktan Eğitim Sürecinde Staj uygulama Yönergesine bakınız.

 

Önemli Duyurular (ARTIK GEÇERSİZDİR)