Staj Dosyası Teslimi

STAJ DOSYASI TESLİMİ

2020 Yaz ve Güz aylarında staj yapmak isteyen öğrencilerimizin öncelikle STAJ BİLGİ FORMUnu doldurup göndermeleri gerekmektedir. Duyurulur.

Stajlarını tamamlayanlar, imzalı ve onaylı staj dosyalarını taratıp PDF formatında aşağıdaki Staj Dosyası Yükleme Arayüzü üzerinden Bölüm Başkanlığına gönderebilirler.

Staj işyeri temsilcileri tarafından Bölüm Başkanlığımıza iletilecek olan belgeyi de Staj işyeri temsilcisi aynı arayüz üzerinden veya e-posta ile bölüm başkanlığına iletmelidir. Bu bilgiyi Staj İşyeri Temsilcisine iletmek staj yapan öğrencimizin görevidir.

Öğrenci mezuniyetini geciktirmemek için staj mülakatları gerekirse uzaktan toplantı ile yapılacaktır. Staj dosyası ve gerekli diğer evraklar bölüm başkanlığına ulaştıktan sonra incelenecek ve uygun bulunursa öğrenci için bir mülakat programı yapılacaktır. Staj mülakatları UZEM üzerinden uzaktan eğitim ders programı dâhilinde veya Bölüm Başkanlığının desteği ile ZOOM Uzaktan Toplantı Yazılımı üzerinden Staj Komisyonu tarafından yapılacaktır. Staj mülakat programı mülakatı yapacak olan öğretim elemanı tarafından belirlenecek ve ilgili öğrenciye bildirilecektir.

Aşağıdaki formda istenen bilgileri tam doldurunuz. Yüklenebilecek dosya boyutu 5 MB dır. Birden fazla dosyanız varsa bunları ZIP veya RAR olarak bir dosyada birleştirip tek dosya olarak yükleyiniz. Toplam dosya boyutu 5 MB dan fazla ise dosyanızı 2 parça halinde numaralandırarak gönderiniz.