EE AKADEMİK DOSYALAR

Covid-19 tedbirleri kapsamında başlatılan tedbirlerle birlikte artık bir çok işimizi uzaktan yapar hale geldik. Eğitim-öğretim uygulamalarının yanısıra kişisel ve akademik çalışmalarımızı da uzaktan yapmaya başladık. Akademik personelimizin bölümle olan iletişimini daha kolay hale getirmek, isteklerini bölüm başkanlığına daha kolay ve hızlı iletmelerini sağlamak amacıyla aşağıdaki form oluşturulmuştur.

Bu form, aşağıdaki konularla ilgili istekte bulunmak ve/veya dosya göndermek için kullanılabilir.

  • BYS üzerinden gönderilemeyen dilekçe vb yazılar
  • Öğrencilerle Uzaktan Akademik veya Proje Danışmanlığı Toplantısı
  • Ders veya Laboratuvar Duyurusu Yayınlama
  • UE Sistemindekine Ek Olarak Seminer Sunumu Yapma veya Yaptırma
  • Uzaktan Mühendislik Tasarımı Sunumu Yaptırma
  • Uzaktan Bitirme Projesi Sunumu Yaptırma
  • Diğer İstekler