EE ONLINE - ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

ÇEVRİMİÇİ ÖĞRENCİ İŞLEMLERİ

Pandemi sürecinde bir çok işi uzaktan yapmaya başladık. Pandemi süreci bitse bile bir çok işlemin uzaktan ve çevrimiçi yapılmaya devam edeceği de aşıkardır. Normale dönsek bile derslerin en az %10'u uzaktan eğitimle devam edecek. 

Bilindiği gibi önceki yıllarda online olarak yaptığımız bir çok form doldurma ve dosya teslimi işlemimiz vardı. Bunlara bu dönem laboratuvar raporları ve ders ödevleri de eklendi. 

İçinde bulunduğumuz süreçte öğrencilerimizin bölüme imzalı olarak iletmeleri  gereken bir çok resmi evrak bulunmaktadır. Bunları kargo ile göndermeleri yerine oluştuırduğumuz bir arayüzden yükleyebilmelerinin önünü açtık. Bölüm başkanlığına iletilecek dilekçe vb dokumanlar imzalanıp taranarak dijital ortamda PDF veya resim (PNG veya JPEG) olarak oluşturduğumuz arayüze yüklenerek gönderilebilir. 

Öğrencilerimizin bu çevrimiçi işlemlere bölüm web sayfasındaki ana menüde oluşturduğumuz EE ONLINE sekmesi üzerinden erişebilir.

Çevrimiçi işlemler lisans ve lisansüstü için ayrı sayfalara konulmuştur. EE ONLINE alt sekmelerinde bunlar görülebilir.

Çevrimiçi işlemlerden bazıları doğrudan online formlar doldurularak yapılabilirken, bazı formların da indirilip doldurulması ve imzalanıp tarandıktan sonra arayüzden gönderilmesi gerekmektedir. Bu tür formlar da BÖLÜM FORMLARI başlığını taşıyan alt sekmede yer almaktadır. Örneğin "Etik" formları ve "Ders ekleme-çıkarma" formlarına BÖLÜM FORMLARI sayfasından ulaşılabilir.

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim (UZEM) sistemi üzerinden yapılamaması halinde öğrencilerimizin Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi sunumları için Zoom üzerinden sunumlar da sağlanabilecektir. Öğrencilerimiz proje çalışmalarında uzaktan toplantı yapmak istediklerinde yine kendilerine bu imkan verilecektir.

Çevrimiçi olması gerektiğini düşündüğünüz, fakat burada yer almayan konular varsa völüm başkanına iletiniz.

Sınavlarınızda başarılar diliyorum.

Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Bölüm Başkanı