Ders - Yenilenebilir Enerji Sistemleri Dersi Laboratuvarı

Yenilenebilir Enerji Sistemleri Dersi Laboratuvarı

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Sorumlusu          :  Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Teknik Sorumlu   :  Tek. Yüksel SALMAN
Kullanıcılar          :  Yenilenebilir Enerji Sistemleri dersini alan öğrenciler

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler:
Yenilenebilir Enerji Sistemleri dersini alan öğrencilere derste öğrendikleri konuların pratik örneklerini göstermek amacıyla kurulmuş bir laboratuvardır. Özellikle Rüzgar ve Fotovoltaik Güneş Enerjisinin kullanımına yönelik deneyler içermektedir.

AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALAR PANDEMİ NEDENİYLE UZAKTAN YAPILAN LABORATUVAR UYGULAMALARI İLE İLGİLİ OLUP, ARTIK LABORATUVARLAR YÜZ YÜZE YAPILDIĞINDAN GEÇERLİLİĞİ KALMAMIŞTIR. DERSİ ALAN ÖĞRENCİLER BU DERSE AİT MOODLE SAYFASINDAN GÜNCEL BİLGİLERE ERİŞEBİLİR:

 

Laboratuvar Uygulama Kuralları  / Laboratory Rules

Aşağıda verilen "Uzaktan Eğitim Sürecinde Laboratuvar Uygulaması" başlıklı dosyayı indirip dikkatlice okuyunıuz ve yazılanları uygulayınız. Bu dosyada sözü edilen Laboratuvar rapor kapağı ve Etik Form dosyaları da aşağıdaki verilmiştir. İlgili dil tıklanarak indirilebilirler.

Please download the file titled "Laboratory Application During the Distance Education" below, read it carefully and apply what is written. Laboratory report cover and Ethics Form files mentioned in this file are given below. They can be downloaded by clicking the relevant language.

 

 • Uzaktan Eğitim Sürecinde Laboratuvar Uygulaması
 • Laboratory Application during Distance Education

TÜRKÇE 

ENGLISH

 

 • Etik Davranış ve Mesleki Dürüstlük 
 • Ethical Behavior and Professional Honesty

TÜRKÇE 

ENGLISH

 

 • Rapor Kapağı 
 • Report Cover

TÜRKÇE 

ENGLISH

 

Deneyler / Experiments:

Video Tabanlı Deneyler / Video Based Experiments

Deneylerin video kayıtları yapılarak UZEM ders sistemindeki Moodle arayüzüne yüklenmiştir. Dersi alan öğrenciler videolara buradan erişip izleyebilecekleri gibi kendi bilgisayarlarına da indirebilirler. Ancak unutulmamalıdır ki; bu deney videolarının başka platformlarda (Sosyal medya veya dosya paylaşım sitelerinde) paylaşılması izne tabidir.

Video recordings of the experiments were made and uploaded to the Moodle interface in the UZEM course system. Students taking the course can access and watch the videos from here or download them to their own computers. However, it should not be forgotten that; Sharing of these test videos on other platforms (such as social media or file sharing sites) is subject to permission.

 

1. Asenkron generatör deneği /

1.  Asynchronous generator experiment

Deney Föyü

Description 

Örnek Rapor / Sample Report 

PDF      DOC

 

2. Rüzgar enerji sistemleri deneği

2. Wind energy systems experiment

Deney Föyü

Description 

Örnek Rapor / Sample Report 

PDF      DOC

 

3. FV güneş enerji sistemleri deneği

3. PV solar energy systems experiment

Deney Föyü

Description 

Deney Seti Etiketi

Örnek Rapor / Sample Report 

PDF      DOC

 

Simülasyon Tabanlı Deneyler / Simulation Based Experiments

Students taking the course can access and download the simulation model files from the course web site. However, it should not be forgotten that; Sharing of these simulation model files on other platforms (such as social media or file sharing sites) is subject to permission.

 

4. Rüzgar enerji sistemleri simülasyonu

4. Wind energy systems simulation

Deney Föyü

Description 

 

5. FV güneş enerji sistemleri simülasyonu

5. PV solar energy systems simulation

Deney Föyü

Description 

 

6. Bara gerilim genliği simülasyonu

6. Bus voltage amplitude simulation

Deney Föyü

Description 

 

LABORATUVAR TAKVİMİ

Gerektiğinde burada yer alacaktır.

 • Laboratuvar raporlarınıza isim verirken aşağıdaki formata uyunuz. Bu formatta gönderilmeyen raporlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Numaranız Adınız Soyadınız Deney No.PDF
 • Örnek: 123456 İsmail H. ALTAŞ DV1.PDF
 • Raporlarınızı aşağıdaki arayüzden veya dersin diğer web sayfasındaki arayüzden gönderebilirsiniz. Veya doğrudan renergy@altas.org adresine de gönderebilirsiniz.
 • E-Posta yazma kurallarına uyunuz.

 

DOSYA YÜKLEME ARAYÜZÜ

Fotograf