Ders - Sürücü Sistemler Dersi Laboratuvarı

Sürücü Sistemler Dersi Laboratuvarı

 


 

 

 

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Açık Adı

:

Sürücü Sistemler

Kısa Adı

:

Sürücüler

Niteliği

:

Lisans lab

Sorumlusu (Asıl)

:

Prof. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ

Sorumlusu (Yedek) 

:

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KAHVECİ

Teknik Sorumlu

:

Tek. Yüksel SALMAN

Kullanıcılar

:

Lisans öğrencileri


 

 

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler

Sürücü Sistemler/Drive Systems dersi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü dördüncü sınıf bahar döneminde seçmeli ders olarak okutulmaktadır. Bu ders haftada iki saat teorik ve iki saat laboratuvar çalışmasını içermektedir. Ders kapsamında bu dönem (2019-2020 Bahar Dönemi) yaptırılacak sanal ortam (simülasyon) deneyleri aşağıda verilmiştir.

Yapılan Deneyler

  1. İki-Bölgeli DA Kıyıcı
  2. Dört-Bölgeli DA Kıyıcı

 


 

 

Deneyler

Bu laboratuvar için öğrencilerin doldurması gereken formlar ve deney föyleri ile ilgili dosyalara aşaıdaki bağlantılar ile ulaşılabilir.

  1. Öğrenci Etiği (Türkçe)     DOC        PDF
  2. Öğrenci Etiği (İngilizce)   DOC        PDF
  3. Güvenlik Kuralları
  4. Güvenlik Kuralları Beyan Formu
  5. Deney Föyleri

İlk 4 form bütün laboratuvarlar için doldurulması zorunlu ortak formlardır.  Bunlara Laboratuvarlar ana sayfasından da erişilebilir.

Yapılacak Deneyler yukarıda verilmiştir.

 


 

 

Duyurular

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacak laboratuvar uygulaması ile ilgili bilgiler aşağıda Uzaktan Eğitim Süreci başlığı altında verilmektedir.


 

 

Uzaktan Eğitim Süreci

Deneylerin Yapılışı ve Deney Raporlarının Hazırlanması:

1. Deneyler deney föylerinde istenen sonuçlar elde edilecek şekilde Matlab/Simulink veya farklı paket yazılımları (Proteus, Pspice, LT Circuit vb.) kullanılarak benzetim (simülasyon) şeklinde gerçekleştirilecektir.

2. Deneye ait benzetim sonuçlarını içeren deney raporu normal zamandaki deney rapor yazım kılavuzunda belirtilen kriterlere göre hazırlanacaktır.

3. Hazırlanan deney raporu (deney rapor tutanağı), Elektrik Makinaları Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından açılan Google Classroom’da her bir deney için oluşturulan başlık üzerinden dijital ortama yüklenecektir.

4. Bu Classroomda görevli Araştırma Görevlisi arkadaşlar sorumlu oldukları deney raporlarını inceleyerek değerlendireceklerdir.

5. Deney sorumlusu araştırma görevlileri listesi Bölüm Başkanlığı web sayfasında duyurulmuştur.

6. Daha fazla bilgi için laboratuvar sorumlusu ile iletişim kurunuz.

 

 
 


 

 

 

Fotograflar