Ders - Sayısal Tasarım Dersi Laboratuvarı (%30 İngilizce)

SAYISAL TASARIM (%30 İngilizce ve II. Öğretim)

 


 

 

 

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Açık Adı

:

 Sayısal Tasarım

Kısa Adı

:

 

Niteliği

:

Lisans lab

Sorumlusu (Asıl)

:

 Prof. Dr. Salim KAHVECİ

Sorumlusu (Yedek) 

:

 Doç. Dr. Önder AYDEMİR

Teknik Sorumlu

:

Tek. Cemil KAPLAN

Kullanıcılar

:

Lisans öğrencileri


 

 

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler

Sayısal Tasarım dersinde lojik kapılar, boolean fonksiyonları, mandallar, flip-floplar tanıtılmakta ve bunlarla bazı genel mantık devreleri tasarımı gerçekleştirilmektedir. Derslerde anlatılan konularla ilgili temel bazı kavramlara yönelik 4-adet laboratuar uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar bu dönem salgın dolayısıyla ders içerisine konulmakta ve öğrencilere ödev olarak sunulmaktadır.

Yapılan Deneyler

 


 

Deneyler ve Dosyalar

  1. Öğrenci Etiği (Türkçe)     DOC        PDF
  2. Öğrenci Etiği (İngilizce)   DOC        PDF
  3. Güvenlik Kuralları
  4. Güvenlik Kuralları Beyan Formu
  5. Genel Açıklamalar
  6. Rapor Kapağı
  7. Deney Föyleri

İlk 4 form bütün laboratuvarlar için doldurulması zorunlu ortak formlardır.  Bunlara Laboratuvarlar ana sayfasından da erişilebilir.

 


 

 

Duyurular

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacak laboratuvar uygulaması ile ilgili bilgiler aşağıda Uzaktan Eğitim Süreci başlığı altında verilmektedir.


 

 

Uzaktan Eğitim Süreci

COVİD-19 TEDBİRLERI SÜRECİNDE SAYISAL TASARIM LABORATUVARI AŞAĞIDAKİ GİBİ UYGULANACAKTIR

1. Sayısal Tasarım dersinde lojik kapılar, boolean fonksiyonları, mandallar, flip-floplar tanıtılmakta ve bunlarla bazı genel mantık devreleri tasarımı gerçekleştirilmektedir. Derslerde anlatılan konularla ilgili temel bazı kavramlara yönelik 4-adet laboratuar uygulamaları yapılmaktadır. Bu uygulamalar bu dönem salgın dolayısıyla ders içerisine konulmakta ve öğrencilere ödev olarak sunulmaktadır.

2. Deneyler önümüzdeki hafta (08 Mayıs 2020) başlamak üzere her hafta UZEM üzerinden yapılan canlı ders anlatımında dersin sonunda “Laboratuar Ödevi” olarak soru şeklinde öğrenciye sunulacaktır.

3. 4 hafta boyunca birer adet ödev ders dokümanında yer alacaktır.

4. Deneyler sanal ortamda “ÖDEV” şeklinde yapılacak.

5. Ödevlerin yapılabilmesi için Microsoft Office ve Matlab/Simulink programları yeterlidir.

6. Her hafta UZEM üzerinden yapılan ders içeriğinde, her bir ödev sorusunda nelerin verildiği, ve neyin istendiği belirtilecektir.

7. Deney raporu Öğrencinin Numarası, Adı Soyadı, I.Ö veya II.Ö belirtilerek, Dersin Sorumlusu ve Ödev Tarihi yazılarak bir sonraki hafta ders başlama saatine kadar word dokümanı veya pdf formatı şeklinde gönderilmiş olmalı.

8. Raporlar bölüm web sayfasında bölüm başkanlığınca oluşturulan yükleme kısmından ilgili ders laboratuarı altına yüklenebilir.

 

Bilgilerinize arz olunur. 04.05.2020

Prof. Dr. Salim KAHVECİ

 

Deney raporları aşağıda verilen Rapor Teslim arayüzü ile yapılacaktır.


 

 


 
 

Maksimum dosya boyutu 5 MB dır. Dosya büyüklüğü ve internet hızınıza bağlı olarak dosya yükleme işlemi zaman alabilir. 

 

 

 


 


 

 

 

Fotograflar