Ders - Otomatik Kontrol Sistemleri Dersi Laboratuvarı

Otomatik Kontrol Sistemleri Dersi Laboratuvarı
Automatic Control Systems Lab

 

 


 

 

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Açık Adı

:

Otomatik Kontrol Sistemleri Dersi Laboratuvarı
Automatic Control Systems Lab

Niteliği

:

Lisans lab

Sorumlusu 

:

Asıl     : Dr. Öğr. Üyesi M. Şinasi AYAS

Yedek : Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ

Teknik Sorumlu

:

Tek. Yüksel SALMAN

Kullanıcılar

:

Lisans öğrencileri


 

 

 

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler

 

Otomatik Kontrol Sistemleri Dersi Laboratuvarı
Automatic Control Systems Lab

“Sistem Dinamiği ve Kontrol” dersinin devamı niteliğinde olan “Otomatik Kontrol Sistemleri” dersi kapsamında yapılmaktadır. Laboratuvar kapsamında 6 farklı deney mevcuttur. Deney isimleri aşağıdadır:

1. P, I ve D denetleyici davranışlarının incelenmesi
2. Gerçek zamanlı DA-DA çevirici gerilim kontrolü 
3. İşlemsel yükselteçli sıcaklık kontrol sistemi
4. Frekans uzayında kararlılık analizi
5. Sistem Kestirimi
6. Faz ilerletici / geriletici kompanzatörler

  

 

 

Deneyler ve Laboratuvarla İlgili Dosyalar

  1. Öğrenci Etiği (Türkçe)     DOC        PDF
  2. Öğrenci Etiği (İngilizce)   DOC        PDF
  3. Güvenlik Kuralları
  4. Güvenlik Kuralları Beyan Formu
  5. Deney Föyleri ve diğer yardımcı dosyalar (Güncel)

İlk 4 form bütün laboratuvarlar için doldurulması zorunlu ortak formlardır.  Bunlara Laboratuvarlar ana sayfasından da erişilebilir.

Uzaktan Eğitim süreciyle ilgili uygulama aşağıda verilmiştir. 

 


 

 

 

Duyurular

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacak laboratuvar uygulaması ile ilgili bilgiler aşağıda Uzaktan Eğitim Süreci başlığı altında verilmektedir.


 

 

 

Uzaktan Eğitim Süreci

COVİD-19 TEDBİRLERI SÜRECİNDE OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİ DERSİ LABORATUVARI AŞAĞIDAKİ GİBİ UYGULANACAKTIR

1. ACS/OKS Lab. kapsamında aşağıda belirtilen 4 deney ilgili benzetim ortamında gerçekleştirilecektir.

Deney 1: P, I ve D denetleyici davranışlarının incelenmesi (Bölüm 2 yapılmayacaktır.)
Deney 2: Frekans uzayında kararlılık analizi
Deney 3: Sistem Kestirimi
Deney 4: Faz ilerletici / geriletici kompanzatörler (Bölüm 2 yapılmayacaktır.)

2. Her öğrenci kendi deneyini yapılacak açıklamaları dikkate alarak tek başına yapacak ve kendi raporunu hazırlayacaktır.

3. Labview yazılımının 6 aylık ücretsiz deneme sürümü için ilgili linkten serial alınabilir. https://forums.ni.com/t5/General-Academic-Projects/Free-6-Month-Evaluation-of-LabVIEW-Student-Edition-and-Multisim/ta-p/3497362?profile.language=en

Bölüm web sayfasında Lisans --> Laboratuvarlar sekmesinde yer alan ortak formların doldurulup bir RAR veya ZIP dosyasında laboratuvar sorumlusuna iletilmeleri gerekmektedir. Dosya göndermek için aşağıda açıklanan rapor gönderme arayüzü kullanılabilir.

4. Laboratuvar not değerlendirmesi, föylerde istenen ön hazırlık sorularından (%30) ve deney raporunda istenen bilgilerden ve simülasyon çalışmalarından (%70) oluşacaktır. Her öğrenci ilgili çalışmaları tek başına yapacaktır.

5. Deneylerden alınan toplam notların ortalaması laboratuvar notu olarak değerlendirilir. Laboratuvar notunun derste ilan edilen belirli bir % si yıl içi notuna yansır. 2019-2020 öğretim yılında laboratuvar notunun ağırlığı %20 dir.

6. Deney ön hazırlık soru cevapları ve raporları bölüm web sayfasında Lisans --> Laboratuvarlar --> Otomatik Kontrol Sistemleri alt sekmelerinden ulaşabilen Otomatik Kontrol Sistemleri Dersi Laboratuvarı sayfasındaki Deney Raporu Teslimi Arayüzünden tek bir PDF, RAR veya ZIP dosyası olarak yüklenecektir. Dosya Boyutu 5 MB’tan küçük olmalıdır. Dosya boyutu ve internet hızına göre yükleme işlemi biraz zaman alabilir. Bekleyiniz. Dosya gönderme işlemi başarıyla tamamlandığında Bölüm Teşekkür Sayfasına yönlendirileceksiniz.

7. Deney Raporlarının ve Ön Hazırlık Çalışmalarının son teslim tarihleri aşağıdadır

Deney 1: P, I ve D denetleyici davranışlarının incelenmesi Son teslim tarihi 22 Mayıs 2020’dir.

Deney 2: Frekans uzayında kararlılık analizi Son teslim tarihi 29 Mayıs 2020’dir.

Deney 3: Sistem Kestirimi Son teslim tarihi 05 Haziran 2020’dir.

Deney 4: Faz ilerletici / geriletici kompanzatörler Son teslim tarihi 05 Haziran 2020’dir.

10.05.2020
Dr. Öğr. Üyesi M. Şinasi AYAS

Dosya Teslimi : Deney raporları veya diğer dosyaların teslimi aşağıda verilen"Dosya Yükleme Arayüzü" ile yapılacaktır.

 


 
 

Maksimum dosya boyutu 5 MB dır. Dosya büyüklüğü ve internet hızınıza bağlı olarak dosya yükleme işlemi zaman alabilir. 

Dosya adında Türkçe karakterler kullanmayınız (Ğ, İ, Ö, Ü, ğ, ı, ö ve ü gibi)

 


 


 

 

 

Fotograflar