Ders - Mühendislik Tasarımı

1. GENEL BİLGİLER

Mühendislik Tasarımı 4. sınıf  güz döneminde alınması gereken zorunlu derslerimizden biridir. Bahar Dönemindeki Bitirme Projesi dersinin ön koşuludur.
Öğrencilerimiz 3. sınıf bahar döneminde iken (Nisan-Mayıs aylarında)  Mühendislik Tasarımı dersi kapsamında çalışma yapmak istedikleri 5 konu tercihinde bulunurlar.
Bölüm Başkanlığı konu tercihine göre öğrencileri öğretim üyelerine dağıtır. Böylece öğrenciler yaz tatiline başlamadan Proje Danışmanları belli olduğundan yaz aylarında çalışmalarını sürdürüp Eylül ayında projeleri için TÜBİTAK  Destek Programlarına başvurabilirler.
Nisan-Mayıs aylarında konu tercihi yapmayan öğrenciler bu tercihlerini en geç Eylül ayında Ders Ekleme-Çıkarma haftasında yapmak zorundadırlar.

Bahar Döneminde Mühendislik Tasarımı dersine yazılan öğrencilerin ders yazılımına ek olarak aşağıda Başvuru Dosyaları kısmında verilen bağlantı adresini kullanarak Mühendislik Tasarımı konularını seçmeleri gerekmektedir. Bu işlem Bahar döneminin ilk 2 haftası içerisinde tamamlanmak zorundadır. 3. hafta danışman ataması yapılacaktır.

Öğrencilerin mağdur olmamaları için bu sayfada verilen açıklamaları ve dosyaları dikkatle okumaları gerekmektedir.

2. BAŞVURU DOSYALARI

3. MÜHENDİSLİK TASARIMI DOSYA TESLİMİ

Mühendislik Tasarımı proje dosyanızı aşağıda verilen yazım kuralları ve uygulama yönergelerine uygun şekilde hazırladıktan sonra online yükleme arayüzünden .PDF olarak yükleyiniz. Takım çalışmalarında grup adına bir dosya yüklenmesi yeterlidir. Yüklenecek dosyaya takımdaki öğrencilerden birinini numarası, adı ve soyadı isim olarak verilmelidir. Proje konusunu dosyaya isim olarak vermeyiniz. Bölüm Etik Kuralları ile ilgili dosyalar doldurulup, öğrenciler ve proje danışmanları tarafından imzalanarak proje kitabına mutlaka eklenmelidir.

2019-2020 Bahar Dönemi Teslim işlemleri ile ilgili duyuru

 

4. MÜHENDİSLİK PROJESİ SUNUMLARI

Mühendislik Tasarımı Proje Sunumları her dönem sonu final sınavlarının son üç günü içerisinde bölüm başkanlığınca ilan edilen program çerçevesinde yapılmaktadır. Sunum programında her projeye 20 dakika süre verilmektedir. Bu süre  projeyi hazırlayan grup öğrencileri arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. Bir grupta en fazla dört öğrenci bulunabilir. Öğrencilerin sunumlarını sıkıcı olmayacak şekilde çok iyi hazırlayıp sunmaları beklenmektedir.

5. DESTEK DOSYALARI (Kurallar, Yönergeler, Ekler, Yardımcı Dosyalar)

0. E-Posta yazma ve yazışma nasıl yapılır?

1. Yönerge ve Klavuzlar

1. 1. Mühendislik Tasarımı yol haritası
1.2. Tasarım ve Bitirme Projeleri Uygulama Yönergesi (.pdf)
1.3a. Tasarım Projesi Raporu ve Bitirme  Çalışması Tez Yazım Klavuzu (.doc)
1.3b. Tasarım Projesi Raporu ve Bitirme  Çalışması Tez Yazım Klavuzu (.pdf)
1.4a. Örnek Tasarım-Bitirme Projesi (.doc)
1.4b. Örnek Tasarım-Bitirme Projesi (.pdf)
1.5. Toplantı takip Formu

2. Ekler

2.1a . IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.doc)
2.1b. IEEE Etik Kuralları (Türkçe) (.pdf)
2.1c. IEEE Etik Kuralları (English) (.doc)
2.1d. IEEE Etik Kuralları (English) (.pdf)
2.2a. Öğrenci Etik beyannamesi
2.2b. Student Ethics statement
2.3a. Standartlar ve Kısıtlar Formu (.doc)
2.3b. Standards and Constraints Form (.pdf)
2.4a. Takımlarda çalışma deneyimi
2.5a. Çok disiplinli takımlarda çalışma deneyimi
2.6a. Deney tasarlama deneyimi
2.7a. Yazılım kullanma deneyimi
2.8a. Proje bütçesi ve mali analiz

3. Yardımcı Dosyalar

3.1a. Bölüm Makale yazım formatı (.doc)
3.1b. Bölüm Makale yazım formatı (.pdf)
3.2a. Deney Tasarlama Klavuzu (pdf)
3.3a. Proje tanıtım özeti (.doc)
3.3b. Proje tanıtım özeti (.pdf)
3.4a. Poster Şablonu (.doc)
3.4b. Poster Şablonu (.pdf)
3.4c. Örnek poster (.ppt)
3.4d. Poster şablonları 01
3.4e. Poster şablonları 02
3.4f. Poster şablonları 03
3.5. Taasrım ve Bitirme Projesi Ön Değerlendirme Formu (.pdf)
3.6. Tasarım ve Bitirme Projesi Jüri Değerlendirme Formu (.pdf)

 

4. TUBITAK 2209/Başvuruları