Ders - Microprocessors / Mikroişlemciler Dersi Laboratuvarı

Mikroişlemciler dersi Laboratuvarı

 

 

 


 

 

 

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Açık Adı

:

Mikroişlemciler / Microprocessors

Niteliği

:

Lisans lab

Sorumlusu (Asıl)

:

Prof. Dr. İsmail KAYA

Kullanıcılar

:

Lisans öğrencileri

 

 


 

 

 

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler

Microprocessor / Mikroişlemciler isimleriyle verilen bu dersin içeriğinde, mikroişlemci mimarileri, Aritmetik Mantık Birimi (Arithmetic Logic Unit, ALU), Esas kaydediciler ve işlevler, veri kaydediciler, dahili ve harici donanım birimler(ADC,DAC, Timer, Portlar, UART,SPI, I2C), kesmeler (interruptlar) ve esas motivasyon olan assembly proğramlama anlatılmaktadır. Dersin içeriğinde en çok kullanılan işlemcilerin yapıları ve assembly proğramlama yöntemleri anlatılırken, MSP430 işlemcisinin assembly proğramlanması daha detaylı anlatılmakta ve uygulamalar bu işlemcinin Lunchpad eğitim kitleri ile yapılmaktadır. Bunun için IAR gömülü system proğramlama (IDE, integrated development environment) yazılımı kullanılmaktadır.

Dersin Laboratuvarında her dönem 6 ile  8 arasında deney yapılmaktadır. Burada yapılan deneyler gurup halinde olmayıp her öğrencinin bireysel olarak deneyi gerçekleştirmesi sağlanmaktadır. Deneyler 40 öğrencinin katılabildiği seanslar halinde tüm gün 10 seans halinde yapılmaktadır. Öğrencilerin gerçekleştirdikleri deneyler ve deney projeler, yazdıkları raporları toplayıp sınıflandıran (deney başlangıç ve bitiş saati, deneyde yapılan çalışmalar, ve raporlar) bir yazılım geliştirilmiştir. Dolayısıyla seansları sadece bir gözetmen yürütmekte ve dönemin sonunda tüm öğrencilerin yaptıkları deneyler, yazdıkları raporlar sınıflandırmaya tabi tutularak puanlanmaktadır.

Derse ait tüm kitaplar, ve ders notları, ders videoları, örnek soru ve çözümleri, MSP430 işlemcisi için gerekli doküman ve dosyalar ile 2010 versiyonu IAR IDE programı  dersin sitesinde mikroislemciler.com bulunmaktadır.


 


 

 

Deneyler ve Laboratuvarla İlgili Dosyalar

Deneyler

 1. IAR kullanımı
 2. IAR ile MSP430 Lunchpad proğramlama, english
 3. Assambly Programlama, english
 4. Adresleme modları, english
 5. Interrupt proğramlama, english
 6. ADC Deneyi, english
 7. UART Deneyi
 8. SPI veya I2C deneyi

Diğer Dosyalar

 1. Öğrenci Etiği (Türkçe)     DOC        PDF
 2. Öğrenci Etiği (İngilizce)   DOC        PDF
 3. Güvenlik Kuralları
 4. Güvenlik Kuralları Beyan Formu
 5. Laboratuvar ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

 

 

İlk 4 form bütün laboratuvarlar için doldurulması zorunlu ortak formlardır.  Bunlara Laboratuvarlar ana sayfasından da erişilebilir.

Yapılacak Deneyler yukarıda verilmiştir. Uzaktan Eğitim süreciyle ilgili uygulama aşağıda verilmiştir. Uzaktan Eğitim periyodunbdaki uygulamalar için oraya bakınız.

 


 

 

Duyurular

Covid-19 tedbirleri çerçevesinde yapılacak laboratuvar uygulaması ile ilgili bilgiler aşağıda Uzaktan Eğitim Süreci başlığı altında verilmektedir.


 

 

Uzaktan Eğitim Süreci

COVİD-19 TEDBİRLERI SÜRECİNDE MİKROİŞLEMCİLER LABORATUVARI AŞAĞIDAKİ GİBİ UYGULANACAKTIR

Yukarında bahsedildiği gibi normal dönemde Telekom laboratuvarındaki 43 PC ve 43 MSP430 Launchpad Deney kiti kullanılarak, her öğrenciye 1 PC de haftada 1 saat olmak üzere 40 PC de haftalık 10 senans (saat) de deneyler yapılmaktadır.

Ancak, yukarıda bahsedilen deneylerden ilk 5 adeti sanal olarak da yapılabilmektedir. Bunun için öğrencinin IAR IDE programının ücretsiz versiyonu (6 kbayt lık C kodu sınırlamalı olan versiyonu, trail versiyonu değil(gerekmiyor)) nu bilgisayarına indirip yüklemesi yeterlidir.

Öğrenciler normalde mikroişlemciler.com sitesinde deneyler sekmesinde açılanan deneyi o hafta yaparlar deney föyleri o hafta için googledrive den indirilebilir (linkler yukarıda deneylerin isminin üzerinde verilmiştir) olur. Deney sonunda öğrenci deneyden çıkmadan deneyle ilgili elde ettiği sonuçları, gözlemleri ve olumsuzlukları raporuna yazarak deney PC sine kaydeder.

Sanal ortamda öğrenci gerçekleştirdiği deneye ilişkin gözlemlerini genişleterek, ve istendiğinde videoya alarak deneyini raporlamak zorundadır.

 

Gerekli yazılım ve uygulamalar:

IAR IDE programı nın 2010 sürümü bu ders için yeterlidir ve dersin web sayfasından indirilebilir (120 Mbayt). Ancak, öğrenciler IAR web sistesinden güncel versiyonu (kick start lisansı ile) indirebilirler (850 Mbayt).

Deneyi görsel raporlamak için oCam programı yeterlidir

Deneylerin Yapılışı:  

Mikroişlemciler/Microprocessors deneylerinin deney föyleri deneyin yapılışını detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Genellikle deney föyleri bir yada iki araştırma görevlisinin deneme deneyi ile kontrol edilmektedir. Deneyde yapılanlar, çalışmaya konu edinilen uygulamayı oluşturmak ve denemek içindir. Bu maksatla önceden ders içinde,  deney öncesinde bir açıklama dersi ile yada bir video ile öğrencilere yapmaları gerekenler (deney föyündeki ifadelerin ve yapılması gerekenlerin açıklaması şeklinde) açıklanır.

Deney raporlama:  1. Öğrenciler deneyde gerçekleştirdikleri işlemi bir iki cümle ile açıklayarak rapora başlarlar, 2. Deneylerden elde ettikleri gözlemleri kısaca yazarlar, 3. Deney esnasında karşılaşılan problemler, deneyden beklentilerinin karşılanıp karşılanmadığını gerekirse açık açık, ancak en az bir iki cümle ile raporlarına yazarlar. Mikroişlemciler dersinin deneylerinin raporları en fazla bir A4 kağıdına sığacak şekilde yazılmalıdır. Deneyin yapılış tarih, saat  ve süresi de rapora yazılmalıdır.

Deney değerlendirme: Öğrencilerin yazdıkları raporlar ve yazdıkları assambly kodları ile birlikte daha sonra verilecek olan derse özel email adresine gönderilmelidir. Bu mailin saati dahi değerlendirmede dikkate alınacak bir durumdur. Öğrencinin yazdığı kodu ve raporu kendine özgün olarak yazıp raporlaması dahi değerlendirme ölçütüdür.

Deney Raporunun Teslimi

Deney raporları aşağıda verilen Rapor Teslim arayüzü ile yapılacaktır.


 


 
 

Maksimum dosya boyutu 5 MB dır. Dosya büyüklüğü ve internet hızınıza bağlı olarak dosya yükleme işlemi zaman alabilir. 

 

 

 


 


Fotograflar