Ders - Güç Elektroniği Uygulamaları Dersi Laboratuvarı

Güç Elektroniği Uygulamaları Laboratuvarı / Power Electronic Applications Lab

LABORATUVAR HAKKINDA BİLGİLER

Sorumlusu          :  Prof. Dr. Halil İbrahim OKUMUŞ
Teknik Sorumlu   :  Tek. Yüksel SALMAN
Kullanıcılar          :  Güç Elektroniği Uygulamaları dersini alan öğrenciler

Kuruluş Amacı ve Genel Bilgiler:
Dersi alan öğrencilere derste öğrendikleri konuların pratik örneklerini göstermek amacıyla kurulmuş bir laboratuvardır.

 

Laboratuvar Uygulama Kuralları  / Laboratory Rules

Aşağıda verilen "Uzaktan Eğitim Sürecinde Laboratuvar Uygulaması" başlıklı dosyayı indirip dikkatlice okuyunıuz ve yazılanları uygulayınız. Bu dosyada sözü edilen Laboratuvar rapor kapağı ve Etik Form dosyaları da aşağıdaki verilmiştir. İlgili dil tıklanarak indirilebilirler.

Please download the file titled "Laboratory Application During the Distance Education" below, read it carefully and apply what is written. Laboratory report cover and Ethics Form files mentioned in this file are given below. They can be downloaded by clicking the relevant language.

 

Deneyler / Experiments:

 

Video Tabanlı Deneyler / Video Based Experiments

Deneylerin video kayıtları yapılarak Google Drive' a yüklenmiştir. Dersi alan öğrenciler videolara buradan erişip indirebilirler. Ancak unutulmamalıdır ki; bu deney videolarının başka platformlarda (Sosyal medya veya dosya paylaşım sitelerinde) paylaşılması izne tabidir.

https://drive.google.com/drive/folders/1TkrTME9T-iffCJ5hP8V2HiyNf2Za1vqg?usp=sharing

Laboratuvar videolaarı Mppdle Ders Arayüzüne de yüklenmiştir.

--------------------------------